Aktualności

Zesłanie Ducha Świętego

” A teraz, serce moje, na co czekasz? Masz wyśpiewać chwałę Ducha”. ( św. Grzegorz z Nazjanzu ) Po swoim wniebowstąpieniu Jezus obiecuje...

Aktualności

Śluby Monastyczne s. Bogumiły od Jezusa – Odwiecznej Miłości.

Uroczystość świętego Józefa była w tym roku obchodzona w naszym Klasztorze w sposób szczególnie radosny i podniosły. Tego bowiem dnia – we wtorek 19 marca, na Mszy świętej, której przewodniczył sam Biskup Kaliski, J. E. Ks. Bp Damian Bryl – miała miejsce profesja zakonna s. Marii Bogumiły od Jezusa – Odwiecznej Miłości, Jolanty Nowak.

Aktualności

Podaruj 1,5% podatku

Kochani, serdecznie prosimy o udostępnianie tej informacji Rodzinie, znajomym. Środki uzyskane w ten sposób przeznaczymy na remont Pustelni Św. Romualda, a w szczególności jej dachu, który jest w fatalnym stanie. Z serca dziękujemy!

Aktualności

Wielki Post

'' Jak wędrowcy wyruszamy na nowo w drogę do nieba i jak atleci stajemy do zawodów wyzuci ze wszystkiego.'' św. Jan Chryzostom

Aktualności

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego

„Chór aniołów niech zadziwi się cudem, a my – śmiertelni – naszymi głosami wznośmy hymn, widząc niewysłowione zniżenie się do nas Boga. Tego bowiem, przed którym drżą moce niebios, teraz starzec dzierży w ramionach. 

Aktualności

Adwent- odwaga oczekiwania.

Odwaga potrzebna jest, ogólnie rzecz biorąc, do przyjęcia Chrystusa nie utworzonego z naszych wyobrażeń i pragnień, ale Takiego, Jakim Jest.

Aktualności

Lectio Divina

6. – 28.10.Po raz kolejny gościłyśmy w naszym Klasztorze Siostrę Samuelę oraz Siostrę Izę ( po raz pierwszy ) z Koinonii Św. Pawła....

Aktualności

BISKUP O. ROBERT FORNACIARI OSB Cam

Przeor Klasztoru w Camaldoli, o. Robert Fornaciari OSB Cam został 11 lipca, w Uroczystość św. Ojca Naszego Benedykta, mianowany przez Ojca...

Aktualności

Odszedł do Ojca

Dnia 5 września 2023 roku, w Mogi das Cruzes w Brazylii, nad ranem, po długiej chorobie, którą znosił z cierpliwością i pokorą, zmarł o. Emanuele...

Aktualności

Jest takie słowo…

Chyba każdy z nas poczuł się kiedyś, w większym lub mniejszym stopniu,oszukany poprzez wypowiedziane w naszym kierunku, a ważne dla nas słowo…Słowo,...

Aktualności

Komunikacja interpersonalna c. d.

21. – 22.08W tych dniach, wraz z Siostrą Dr Esterą Balcer, kontynuowałyśmy temat: „W drodze do pogłębionego poznania i rozumienia siebie, kierowania sobą...

Aktualności

Przyjęcie do Postulatu

W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie miało miejsce radosne wydarzenie: Po rocznej aspiranturze, która zgodnie z zaleceniami Stolicy...

Aktualności

6 konferencji o Triduum Paschalnym

W dniach 26- 28 czerwca po raz kolejny nasza Wspólnota gościła Ks. Dr Kamila Zakaszewskiego, który wygłosił do nas aż 6 wykładów o Triduum...