Przyjęcie do Postulatu

W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie miało miejsce radosne wydarzenie: Po rocznej aspiranturze, która zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej (por. Cor orans 262-268) pozwoliła mniszkom i kandydatce pragnącej wstąpić na drogę życia kontemplacyjnego poznać się wzajemnie, rozpoznać w sobie wzajemną duchową  bliskość i rozważyć szanse na szczęśliwą i zgodną z wolą Bożą przyszłość, przyjęta została do Postulatu aspirantka Paulina.

Symbolem jej wejścia na drogę klasztornego życia jest czarna postulancka sukienka i czarny welonik. Według  przepisów, postulat będzie trwał przynajmniej 12 miesięcy (Cor Orans 275) i jak ufamy, przygotuje naszą młodą siostrę do dalszych etapów wyłącznego, coraz głębszego poświęcenia się Panu Bogu. Radość jaśniejąca w oczach świeżo upieczonej postulantki i jej szczęśliwy, szeroki uśmiech są dobrą zapowiedzią i cieszą nas prawie tak samo, jak obecność Paulinki wśród nas.