Lectio Divina

6. – 28.10.
Po raz kolejny gościłyśmy w naszym Klasztorze Siostrę Samuelę oraz Siostrę Izę ( po raz pierwszy ) z Koinonii Św. Pawła. W tych dniach Siostry wygłosiły do naszej Wspólnoty 5 konferencji o Lectio Divina. Tym razem szczególną uwagę zwróciły na:
¤ klucze interpretacji Biblii
¤ jak czytać, by usłyszeć Słowo Boga.

Czas ten przeżyłyśmy po siostrzanemu, mogąc z radością dzielić się doświadczeniem Lectio Divina i odnajdywaniem Boga na ścieżkach naszego życia.