Twórczość mniszek

Obcując z Najwyższym Pięknem na modlitwie w samotności, a także we Wspólnocie z Siostrami, jesteśmy niejako wystawione na Jego twórcze promieniowanie . Tego doświadczenia, daru spotkania z „Najpiękniejszym z niewiast”, nie można w sobie pomieścić i zatrzymać dla siebie.

Dlatego też w naturalny sposób, nasze życie, ukryte i milczące, ukazuje się w pracach artystycznych, jakie wykonujemy, a które jednocześnie pomagają nam zapewnić utrzymanie naszego Klasztoru, który wymaga ciągłych remontów i napraw.

Możesz nam w tym pomóc, zamawiając w naszej pracowni ikonę, obraz, płaskorzeżbę itp. A także, modląc się w naszej intencji, abyśmy były wiernymi córkami św. Romualda i pośród zmienności tego świata, trwały w ustawicznej modlitwie za naszych Braci i Siostry.