Kapituła Generalna Kongregacji Kamedułów Reguły Świętego Benedykta 8 -26 listopada 2023 r.

W trakcie Kapituły Generalnej, która odbyła się w listopadzie b. r. w Camaldoli, swoją posługę Przeora Generalnego zakończył o. Alessandro Barban OSB Cam.

Przez 12 lat stał on na czele Kongregacji Kamedulskiej Reguły Świętego Benedykta, ogarniając ojcowską troską nie tylko Klasztor i Erem w Camaldoli oraz inne Wspólnoty męskie Kongregacji rozsiane po całym świecie, ale także mniszki kamedułki związane z Kongregacją w bardziej lub mniej formalny sposób.

Przy wszystkich obowiązkach i troskach, łączących się ze sprawowaniem funkcji Generała, Ojciec znalazł czas i siły, by przyjść z pomocą także i nam, chociaż do niedawna znajdowałyśmy się poza sferą jego formalnej jurysdykcji.

Jesteśmy  mu bezgranicznie wdzięczne, że w tym szczególnie trudnym dla nas czasie, kiedy trzeba było wprowadzić w życie wytyczne Stolicy Świętej, zawarte w nowych dokumentach regulujących życie mniszek, przyjął nas pod swoją opiekę. Jak prawdziwy Ojciec, z miłością i troską o dobro każdej siostry, dopomógł nam odczytać wolę Bożą i przeprowadził przez nieuniknione zmiany, abyśmy w pokoju i radości mogły podążać kierunku życia bardziej pustelniczego, co zawsze było pragnieniem tak wielu z nas.

Na zawsze zachowamy w pamięci i sercu życzliwość, otwartość i kompetencje w każdej spawie, z jaką zwracałyśmy się do Ojca Generała, zaś jego mądrość, doświadczenie i głębia ducha, którymi dzielił się z nami przy każdej okazji, odnowiły w nas miłość do kamedulskiego charyzmatu i rozbudziły pragnienie jego pogłębiania.

Bardzo cenimy sobie wszystkie spędzone wspólnie chwile i modlimy się, by nasz Pan wynagrodził Ojca Generała za rozsiewane wokół dobro.

Jednocześnie całym sercem witamy nowego Przeora Generalnego Kongregacji Kamedulskiej Reguły Świętego Benedykta w Camaldoli – Czcigodnego Ojca Generała Matteo Ferrari OSB Cam.

Składamy przed naszym nowym Ordynariuszem dar gorącej modlitwy, w której prosimy Boga, aby nieustannie mu towarzyszył w trudzie bycia Pasterzem według Boskiego Serca, darzył światłem i mocą Ducha Świętego, pomnażał siły i wspomagał w zadaniach, które w swojej Boskiej Opatrzności przed nim postawi. Głęboko wierzymy, że posługa Ojca Generała wyda wspaniałe owoce nie tylko w życiu Kamedulskiej Kongregacji, lecz przyczyni się do wzrostu całego Kościoła i przyniesie chwałę Bogu.

Z radością też czekamy na spotkanie z Ojcem Generałem w naszym Złoczewskim Klasztorze.