Skrzynka intencji

Naszą modlitwą obejmujemy wszystkie troski Koscioła i świata.

Jeśli zechcesz powierzyć nam swoją codzienność z jej radościami, troskami i cierpieniami, my zaniesiemy ją Dobremu Bogu, abyś na drogach życia nigdy nie czuł się sam.

Wspólnota Kościoła, to Komunia Braterstwa i Miłości. W Niej razem zdążamy do Niebieskiego Jeruzalem.