Ogłoszenia

Informacja o zmianie adresu mailowego

Informujemy, że nasz dotychczasowy mail: kamed@ulisses.pl jest nieaktualny. Korespondencję prosimy kierować na nowy adres: kamedulki.zloczew@gmail.com

Ogłoszenia

Nowe regulacje prawne

Klasztor sui iuris Mniszek Kamedułek w Złoczewie, jest agregowany do Kongregacji Kamedulskiej Reguły Świętego Benedykta z Camaldoli.