Komunikacja interpersonalna c. d.

21. – 22.08
W tych dniach, wraz z Siostrą Dr Esterą Balcer, kontynuowałyśmy temat: „W drodze do pogłębionego poznania i rozumienia siebie, kierowania sobą oraz komunikowania siebie. ” Zawarta w tych trzech wykładach wiedza, na pewno pomoże nam lepiej przeżywać nasze człowieczeństwo, realizując jednocześnie ideał życia monastycznego.