„Jestem najmniej samotny wtedy, gdy jestem sam.” (Wilhelm z Saint Thierry )

20. – 22.04.
Gościł u nas o. prof. Leon Nieścior OMI, wykładowca teologii patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ojciec profesor, zakochany w życiu pierwszych mnichów – pustelników ( jest m. in. autorem tłumaczeń kilku z pierwszych tomów tynieckiej serii źródeł monastycznych ), w 4 wykładach, przybliżył nam duchowość pustyni rodzącego się anachoretyzmu. Słuchając słów Ojca, serca nasze pałały jeszcze większą miłością i zapałem, by pielęgnować ten piękny i jednocześnie trudny charyzmat życia pustelniczego, którym, w ramach naszej Reguły i Konstytucji staramy się żyć. Czekamy z niecierpliwością na dalszy ciąg wykładów o. Profesora.