Droga Krzyżowa

Stacja I: ROZKAZ – KRZYŻOWAĆ Krzyżu święty, mój Krzyżu! Lękam się ciebie, lecz z nadzieją na ciebie czekam. Bo wiem, że bez...

Różaniec Święty – kamienie

CZĘŚĆ RADOSNA TAJEMNICA I: ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE “Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej,stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli...

Antyfony do św. Romualda

Antyfony do św. Romualda są śpiewane przez Mniszki Kamedułki codziennie po nieszporach. Poniedziałek Tak wielką Bożą miłością – umysł Romualda...

Koronka Kamedulska

Koronka ta poświęcona jest na cześć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Składa się z 33 Ojcze nasz, na pamiątkę i dla uczczenia trzydziestu...

Koronka o Męce Pańskiej

Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki O mój najsłodszy Panie Jezu Chryste! Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię...