Wdzięczność

Drodzy, Darczyńcy i Przyjaciele naszej Wspólnoty

Bez Waszej troski i zaangażowania, nasza Wspólnota nie mogłaby prowadzić życia ściśle kontemplacyjnego. Tym bardziej, że żyjemy w zabytkowym budynku klasztornym z VXII w., który wymaga nieustannych remontów i napraw. Kosztorysy opiewają na gromne sumy – niejednokrotnie milionowe – które przekraczają nasze możliwości finansowe!

Na dzień dzisiejszy naszą najpilniejszą potrzebą jest:

1. Wymiana dachu na nowym budynku klasztornym ( koszt ok. 665299,44 zł ).

2. Remont zabytkowego muru wraz z bramą wjazdową, który grozi zawaleniem. Wartość kosztorysowa zabytkowej części muru, sprzed dwóch lat, wynosi ( koszt ok. 752898,68 zł ).

Dziękując za wszelkie dobro, obejmujemy Was i Bliskich Waszemu sercu, codzienną, serdeczną modlitwą. Ponadto, chcemy włączyć Wszystkich naszych Dobrodziejów, w owoce Ofiary Mszy świętych, które będą celebrowane w pierwsze soboty miesiąca w kościele klasztornym, jako wyraz naszej szczególnej wdzięczności i wstawiennictwa u Boga:

Daty Mszy Świętych za Darczyńców i Przyjaciół Klasztoru: 07.01. 2023, 04.02.2033, 04.03.2023, 01.04.2023, 03.06.2023, 01.07.2023, 05.08.2023, 02.09.2023, 07.10.2023, 04.11.2023, 02.12.2023