Wybrane wiersze

z głębi kamedulskiego serca

Wigilia Niepokalanej

 • Daj sercu skruchę, Panie Boże,
 • Porzucić daj bluźniercze słowa,
 • Na nowo odkryć Twoje Imię,
 • Na nowo spocząć w sercu Słowa.
 • Daj odczuć, Boże, żal głęboki.
 • Niech łzą serdeczną z oka spłynie.
 • Rozświetlij duszy ciasne mroki
 • I Panem bądź mi Ty jedynie.
 • Niech znowu będę czysta, wierna,
 • A wiara ma, jak studni głębia.
 • Ty mnie do nieba, Boże prowadź,
 • Tchnij ducha Twego w lot gołębia.

Czy to wypada?

 • Panie, czy to wypada?
 • Panie, czy to się godzi?
 • Tęsknotę w sercu mym składać
 • I szybko, Boże, odchodzić?
 • Zostawiać mnie samego
 • Znikać na długie chwile
 • Powiedzże, czy dlatego
 • By tęsknić mocniej? Ile?…

A gdybyś Boże…

 • A gdybyś Boże tak
 • Piorunem na mnie spadł
 • W sercu się mym położył
 • Byłabym wolna jak ptak
 • Duch Twój by we mnie ożył
 • Nowy wyznaczył szlak
 • Pod wysokie duszę wzbijał nieba
 • Z Anioły dał się bratać
 • W Duchu i Prawdzie dojrzewać
 • O, gdybyś Boże tak…

Cicho…

 • Nie trzeba wołać mi
 • Ni krzyczeć
 • Chodzić
 • Wyglądać na dworze
 • Cicho! Już cicho!
 • Będę milczeć
 • Tyś przecie w środku
 • We mnie, Boże!

Nic nad to

 • Płoń Boski ogniu
 • Świeć Anielskie światło
 • Noc po nocy
 • Dzień po dniu
 • A nadto
 • Nic już nadto…

Czy jest w sercu moim…

 • Czy jest w sercu moim ta cisza
 • I pusta przepastna przestrzeń
 • Gdzie tylko miłość byś słyszał?
 • I woli kochanie – Jestem
 • Czy w sercu moim pobrzmiewa
 • Jedyne imię Twe – Bóg
 • Czy jest w nim Bethel – Dom Chleba
 • Gdzie schronić byś się mógł?
 • Czy już kolebka drewniana
 • Zmieniła się w nagi krzyż?
 • Gdzie dusza na kolanach
 • Nic nie chce – tam żeś Ty?

Jestem czekaniem

 • Jestem czekaniem
 • Ubogim duchem
 • Cała wołaniem
 • O serca skruchę
 • Wiatrem smagana
 • Wyschła pustynia
 • Zmiłowań Pana
 • Kręta ścieżyna
 • Tęskna Twej mocy
 • Tęskna Twej chwały
 • W podcieniach nocy
 • Robaczek mały
 • Jestem jak jeleń
 • Źródła spragniony
 • W Twoim Kościele
 • Ogród zamkniony
 • Pieczęć miłości
 • Żar obietnicy
 • Tarcza ufności
 • Ziarnko gorczycy
Zwiastun
 • Wnet gwiazdka zaskrzy na niebie
 • Błyśnie jak zwiastun zorzy
 • W tę noc, by dać nam siebie
 • Schodzi na ziemię Syn Boży
 • Dziecina to mała, krucha
 • Choć z serca zrodzona Boga
 • Idzie trosk naszych słuchać
 • Idzie, bo ludzkość uboga
 • W lichutkiej szopie się kryje
 • Otwartej dla prostych ludzi
 • Zdany na Matkę, Maryję
 • Miłość chce w świecie rozbudzić
 • Wół płacze osiołek tu klęka
 • Pasterze nie kryją wzruszenia
 • Ta święta, maleńka ręka
 • Sprawi: odnowi się ziemia
 • Radość pod niebo się wznosi
 • Stworzenie cudom dziwuje
 • Bóg cicho, pokornie prosi
 • By imię miał Emmanuel
W Bethel
 • Rodził się dzisiaj Bóg
 • Krucha dziecina Święta
 • Ten świat przyziemnych trwóg
 • Ujęła w swe rączęta
 • Mały lecz możny Pan
 • Godzien On chwały, czci
 • Z nieba nam został dan
 • Tam w Bethel gwiazdka lśni
 • To światło, co płoszy mrok
 • Miłość, co z zimna drży
 • Gdzie my, tam zawsze On
 • Gdzie Bóg, bądź zawsze Ty!
Zaproszenie
 • Bóg wybrał, Jezusku dla Ciebie
 • Ten żłóbek ubogi i ciasny
 • I gwiazdkę zapalił na niebie,
 • Więc przychodź, Promyczku jasny.
 • Przychodź, nie zwlekaj, Maleńki,
 • Zachodź w gościnne progi
 • Otwarte są drzwi stajenki
 • Tu spocznij sobie, mój Drogi.
 • Przychodź już, Boży Syneczku,
 • Dziecino Święta z Betlejem,
 • Przychodźże, Aniołeczku,
 • Ja żłóbek siankiem już ścielę.
 • Wchodź, Kruszyneczko, ziąb na dworze,
 • Ja Ci zaśpiewam piosneczkę,
 • Obejmę, do snu ułożę,
 • Utulę świętą główeczkę.
 • Wchodź, Paniąteczko, wnijdź Królewiczu,
 • Serce Cię tęskni i czeka
 • I prosi i błaga, byś w każdym obliczu
 • Zostawił coś z Boga-Człowieka.
Pieśń z winnicy
 • Wtulić się chcę w Twój krzyż
 • Szeroko rozciągnąć ramiona
 • Cierń z Twojej głowy odjąć, gdyż…
 • To dla mnie w sam raz korona
 • Objąć Cię pragnę sercem mym
 • Poić je kroplą potu, krwi
 • Myślą pokrzepić: ufam Ci
 • Łzy schować w boku…
 • Wszczepić się chcę w otwory ran
 • Tam, w Winnym Krzewie ukryć się
 • Przymnóż mi wiary…
 • …Mój Bóg i Pan!
 • W duszę po brzegi łaskę wlej!
Tchnienie
 • Zabłysło… płonęło… zgasło…
 • Boże, bez Ciebie ciasno
 • Zadrżało, zakołatało…
 • Boże, jak mi Cię mało
 • Myśl się jawiła, znikła…
 • Wiara do głębi przenikła
 • Oddechu brakło:…”Powietrza”!
 • Jest Bóg – nie wołaj, nic nie trza….
Droga
 • O, nie biegnę ku Tobie
 • Jak na skrzydłach wiatru
 • Nie lecę na zabój jako ćma ku światłu
 • Nie otwieram serca
 • Jako kielich kwiatu
 • O, nie wieszczę dziś całemu światu…
 • Bo droga urwista, zbocze strome
 • Czasem tylko z niska
 • Jak robaczek mały
 • Pełznę powolutku
 • Na belkę poprzeczną krzyża
 • Smutku Twego zaciekawiona
 • Zwolna ubożeje mej miłości miarka
 • Ubywa jej po cichutku
 • Gdy ciemność wiedzie
 • Upadek po upadku
 • Rozpacz na przedzie…
 • Lecz, o Panie, płomyk nadziei
 • Jeszcze w sercu tli się
 • Jeszcze wiary mała skrzy iskierka
 • Jeszcze miłości knotek żarzy.
 • Jam drżenie…
 • Czyliż mnie spopielisz?!
 • Czyliż mnie spożarzysz?!
 • Znów runę na ziemię
 • Miłość Twoja parzy…
 • Błogość w serce zalewasz
 • Krwi Twojej kropelka
 • Więcej już nie trzeba…
 • Biegnę – sił przybyło –
 • Pędzę, lecę, Panie
 • Cóż potrafi miłość!
 • Wszystko jej się stanie!
Dopełnienie
 • Nie chciejcie mnie wołać
 • Zostawcież w pokoju
 • …Bóg Sam wystarczy
 • Jam człek zwyczajny
 • Z łotrami pospołu
 • Pan mnie na swoim wsparł ramieniu
 • (Na krawędzi krzyża)
 • Och, nie czekajcież
 • Mnie mówić nie trza…
 • Jam cisza
 • Samotnia
 • I tęsknota wieczna…
 • O, nie szukajcie mnie
 • Jam nicość
 • Pustka
 • Nieistnienie
 • Jam po to tylko z Boga wyszła
 • – Być Jego Męki dopełnieniem
O, cuduj ze mną
 • O, cuduj ze mną, Boże
 • Cuduj wreszcie
 • Przemieniaj Twoim Słowem
 • Wydzieraj ziemskie
 • Krusz, co grzeszne
 • Tchnij błękitem nieba
 • Życie mi zabieraj
 • Anielskiego chleba
 • Daj posmakowanie
 • Niech zobaczą, poznają
 • Rozważą i pojmą
 • Żeś Ty wszystko we mnie
 • Twą własną rękojmią
 • Uczynił
 • Żeś moc moja
 • Że umierać każesz
 • Nienadaremnie
 • O, cuduj, Święty
 • Mnie tego potrzeba
 • Tak mocnej zachęty
 • By się zmieniać, dojrzewać
 • I być w niebo wziętym.
W głębokiej ciszy
 • Tak sobie cicho uklękam
 • Zatapiam wzrok w krzyżu Twoim
 • Od ran na Twych stopach i rękach
 • Serce mnie, Panie, boli
 • Patrzę żałością zdjęta
 • Jak broczy krew spod korony
 • I jako kropla ta święta
 • Na cień mój pada schylony
 • Tak oto cud we mnie działasz
 • Czuję się męką Twą mocna
 • Miłuję choć nie kochałam
 • Już wiem – Twa śmierć owocna!
 • Lecz każesz z kolan powstawać
 • W ciszę i ciemność iść dalej
 • Ach, cud ten dozwól ponawiać
 • Kielich do pełna mi nalej!
Pragnienie
 • Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
 • Dobre, pokorne i ciche
 • Serce ubogie i przejrzyste
 • Krwi Twojej uczyń je kielichem
 • Przemień mnie, Panie, w hostię małą
 • Kruchą, podzielną i ofiarną
 • Złóż na ołtarzu: cichą, białą
 • Przyjmij, jak żertwę całopalną
Miłości…nic więcej
 • Czego żądam teraz
 • I w każdym momencie?…
 • Miłości…
 • nic więcej…
 • Tak Pan wskazał z krzyża
 • Swe przebite serce:
 • Miłości…
 • nic więcej…
 • Przeorany męką
 • Prosi w tej udręce:
 • Miłości…
 • nic więcej…
W zamian
 • Zamiast pociechy duchowej
 • Twej Obecności niekrytej
 • Prowadzisz mnie na pustkowie
 • Milczeniem nocy spowite
 • Znów pozostawiasz samotną
 • Pchasz w ciszę, w ciemności gęstwinę
 • Na ścieżkę nazbyt zawrotną
 • Nie widzisz? – niknę, ginę…
 • Lecz wiem, to miast kobierca
 • Krzyż na ścieżynę ścielesz
 • Dar to największy, z serca
 • Odmówić?… się nie ośmielę
 • Tak… prowadź Twą drogą własną
 • Której mi koniec nieznany
 • A zanim zmysły zgasną
 • Odbierz mi serce, Kochany
Wiara taka prosta
 • Wiara bardzo prosta
 • Dwa kawałki drzewa
 • Nic dodać nic ująć
 • Tłumaczyć nie trzeba
 • Uklęknij, ucałuj –
 • To droga do nieba
Krzyżu święty
 • Krzyżu najdroższy, nade wszystko święty
 • Coś mego Pana niósł konanie
 • Piękny i Niezwykły – mówią, żeś przeklęty
 • Lecz dobrze wiem – Tyś wybraniem
 • O, Krzyżu z Via Dolorosa
 • Mocny-ś Ty mimo ran tak wielu
 • Na wieść o Tobie szepczą: zgroza!
 • Lecz ja Cię kocham, Przyjacielu
Amen
 • Trzymaj mnie mocno, Krzyżu Chrystusowy
 • Spędzimy chwile pełne uniesienia
 • Przez Ciebie – znak zaślubin – w nasz miesiąc miodowy
 • Pójdziemy za rękę: Ty – Niebo, ja – ziemia
 • Drogi przezeń nowe otwierasz mi, Panie
 • Horyzonty, jakich dotąd nie znam jeszcze
 • Dajesz światło i łaskę, wiedziesz w zmartwychwstanie
 • Błogosławieństw kropisz i orzeźwiasz deszczem
 • I to wszystko tylko z dwóch kawałków drzewa
 • Prostych bardziej niźli miłowanie
 • Splatasz w sercu moim na zaczątek Nieba
 • Szepcząc Amen, Amen, Amen….
Obietnica
 • Jam Twoja Panie
 • Pustelnica
 • W krzyżowej celi zamknięta
 • Uschła jakoby krynica
 • Kiedyś… cicha święta
 • Boska Oblubienica
 • Twoja wybranka
 • Na przynętę wzięta
 • Łez krynica
 • Na pamiątkę wieczną godów Baranka
 • W tej rekluzji świętej
 • Pragnę
 • Oczekuję cudu
 • Jako źródło jestem zamknięte
 • Znak Jonasza dla ludu
 • Czekam…
 • Bóg przyrzekł
 • Pan obietnicę ponowi –
 • Mocno spleciona z krzyżem
 • Co serce we mnie odnowił
 • Czekam…
 • Bóg obiecał
 • Pan Słowa swego dotrzyma –
 • Ogień ofiarny…
 • Po cóż wzniecał?
 • Bólu i szczęścia ta sama godzina
W cieniu oliwek
 • W Ogród Oliwny dziś wchodzę
 • Chcę czuć, jak serce Twe drży
 • Tyś obiecał – tam pieczęć położę
 • Oblubienicą będziesz mi!
 • Tak mocno, mocno, Kochany
 • Przytulam do serca krzyż
 • Już we mnie bolą Twe rany
 • To nic… to nic… to nic…
 • Tak blisko, blisko, mój Boże
 • Gdzie Ty, gdzie ja, nie wie nikt
 • A może… może… a może
 • Już jedno jesteśmy dziś?
Ciągły Początek
 • Panie mój
 • Tyś wszystko we mnie
 • Wszystko moje
 • Jam pył i proch
 • W Tobie niebios otwarte podwoje
 • Jam chaos, wieczny nieporządek
 • Kres, koniec
 • Tyś ciągły Początek
 • Więc nic nie stracone
Sam na sam
 • Mój Miły spogląda w me oczy
 • Przeszywa do głębi wejrzeniem
 • Jakiż On piękny, uroczy
 • I jam już nowym stworzeniem
 • Całą mnie oplótł, zagarnął
 • Chwili dogodnej wyczekał
 • By serce zranieniem nagłym
 • Zalać miłością, jak rzeka
 • I słodko skroń na pierś składa
 • Piękny, niewinny jak dziecię
 • Wie, iżem drżąca i blada
 • Z dłonią dłoń swoją plecie
 • I w dusz tak dwojgu uścisku
 • Mdleję – to nazbyt wiele
 • Jak źródło żar we mnie trysnął
 • Ogień jął trawić w mym ciele
 • O, Ukochany, Najmilszy
 • Serce ustaje z rozkoszy
 • Gdyś wargi tchnieniem mi zwilżył
 • Winem, oliwą i moszczem
 • Nie wiem już – sen to czy jawa
 • A może zmysły tracę
 • Bo w sercu mym, tak się składa
 • Inne już serce kołacze
 • Rytm to miłości, hymn wiary
 • Przynęta, co zda się żywa
 • Co wiedzie nagląc do ofiary
 • Do miłosierdzia wzywa
 • Ach, jakże nie odpowiem
 • Czyż zmilczą usta łaskę?
 • Sam na Sam z Bogiem
 • Przez ciemność krzyża! do brzasku!
Ciche nasze spotkania
 • Jakie te chwile krótkie się nam stały
 • Na przyklęknięcie
 • Na znak krzyża
 • Gdyś posiadł duszę
 • Ciemności nastały
 • Nie wiem – oddalasz się czy zbliżasz…
 • Gdy oddech rwie się
 • I tchu braknie
 • A serca łomot myśli głuszy
 • Dusza spragniona ciszy łaknie
 • Pośród bezdennej uczuć suszy…
 • Może się jeszcze co odmieni
 • Tęsknota buchnie żarem żywym
 • I w kropli łzy
 • Jak nie z tej ziemi
 • Staniesz przede mną – Bóg prawdziwy!
 • I znowu chwila
 • W geście krzyża
 • I pocałunek Boskiej ręki
 • Ta więź, co z dali mocniej zbliża
 • Co ciężar mnożąc – ujmie męki
 • O, ja poznaję Twoje przejście…
 • Gdy zmysły gasną
 • Serce płonie
 • Znam z Tobą radość i nieszczęście
 • Jak do modlitwy splotłe dłonie…
 • Więc się nie martwię, że czasami
 • Trzeba nieść w trudzie dnie i noce
 • Bo te naręcza smutków samych
 • W perły zamienić Jesteś mocen!
Veritas
 • Ukrzyżuj! – wołali
 • Ty żeś milczał, Panie
 • Wyklęty od czci
 • Odsądzony od wiary
 • Niewinny
 • Na rzeź przeznaczony Baranek
 • Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!
 • – ręce umył Piłat –
 • Prawda milczała
 • Cała ciszą była…
71
 • Gdybyż tak tęsknić do ciebie bez miary
 • Precz cisnąć żywot brudny i stary
 • Stać się pragnieniem nienasyconym
 • Miłości żądnym, łaski spragnionym
 • Gdybyż tak, Panie wyciągać ręce
 • W nieutrudzonym, pokornym geście
 • Rozkosz znajdywać w niespełnienia męce
 • Prosić i błagać: więcej jeszcze…
 • Gdybyż tak tęsknić nieustannie
 • Choć sercem szarpie ból, konanie
 • W anielskiej skrywszy się hosannie
 • Zapaść w bezmiary miłowanie
 • Gdybyż tak, Panie…
 • Tęskno mi
 • O, złóż w mym sercu Twe wołanie:
 • Kocham, miłuję, pragnę żyć!
72
 • Pójdę, podążę za wezwaniem
 • Zwiąże mnie Z Tobą nić miłości
 • Nic mi od świata się nie stanie
 • Oprę się złemu i ciemności
 • Zwiąże mnie z Tobą łańcuch wiary
 • Tam poprowadzi, dokąd zechcesz
 • Przez zaufanie do ofiary
 • W modlitewnym geście
 • Zwiąże mnie z Tobą wspólna dola
 • Krzyż, co ramiona ma dwojakie
 • Zamiast obrączki aureola
 • Z cierni nad głową, krwawy żakiet
 • Zwiąże mnie z Tobą wieczne fiat
 • Tak, powiedziane raz na zawsze
 • I choć nas „szczęście” ma omijać
 • Ja w Twoje oczy się zapatrzę…
 • Zwiąże mnie z Tobą, wielki Boże
 • Świętość Twa, Bóstwo, Człowieczeństwo
 • W ręce Twe żywot cały złożę
 • Przed Tobą duch i ciało klękną
 • Zwiąże nas wspólne miłowanie
 • Gdzie miłość zawsze będzie pierwsza
 • Chcę odpowiedzieć na wołanie
 • Tobie, tęsknoto ma najśmielsza
73
 • Kiedy przeszedłeś obok
 • Pobiegły za Tobą me oczy
 • Dziś wiem, że iść tą drogą
 • To siebie zapomnieć, przeoczyć
 • I szukać wciąż, kędy Jesteś
 • Gdzie pobrzmiewają Twe kroki
 • I po modlitwy podeście
 • Przebijać spojrzeniem obłoki
 • Nie wołać, szukać w ciszy
 • Wyczulić serca ucho
 • By głos Twój wreszcie usłyszeć
 • Czekać z nadziei otuchą
 • Aż sam mi zechcesz objawić
 • Wolę, co zawsze jest święta
 • Z grzechów mię ułaskawisz
 • Serce dasz z niemowlęctwa
 • A kiedy przejdziesz znowu
 • Spotkamy się w błogim milczeniu
 • Ty wydobędziesz mnie z grobu
 • W Twym mnie odnowisz spojrzeniu
83
 • Przyoblokę się w głęboką ciszę
 • Milczenie to będzie, jak ogień
 • W sercu szeptem wymaluję, wypiszę
 • Tęsknotę, co mam ją za Bogiem
 • Przyoblokę się w pokory szatę
 • Przyozdobię miłością gorącą
 • Pożegnam się z siostrą i bratem
 • W drogę wyruszę naglącą
 • I będę szła przy Twym boku
 • Ty się wesprzesz na mnie, jak na lasce
 • I postaram się dotrzymywać kroku
 • Miłosierdziu Twojemu i łasce
Żem słaba i grzeszna
 • Żem słaba i grzeszna – cóż z tego?
 • Bóg mnie wziął dla Siebie
 • Stał się mym oddechem
 • I pokarmem w chlebie
 • Pan to moja wieczność!
 • On jest moim niebem!
W śladach Twoich
 • Już nic nie mówiąc słowem
 • O nic nie prosząc Pana
 • Pokornie przed mym Bogiem
 • Trwam w ciszy na kolanach
 • Gdzie każesz iść – podążę
 • Gdy nic nie mówisz – czekam
 • Nie szukam Boga z książek
 • Mądrości się odrzekam
 • Mnie wola Twoja świętą
 • A Słowo jest rozkoszą
 • Twój krzyż dla mnie zachętą
 • Krew – ożywczą rosą
 • Bo w śladach Twoich, Panie
 • Któreś miłością znaczył
 • Jaśnieje Zmartwychwstanie
 • Nadzieja wśród rozpaczy