Złoty Jubileusz Profesji Monastycznej.

10 maja 2023 roku, razem z naszą siostrą, m. Marią Montini od Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości (Krystyną Starzec), świętowałyśmy uroczyście 50-tą rocznicę jej Profesji Monastycznej.

Siostra M. Montini złożyła ją w 1973 roku na ręce ówczesnej przełożonej, m. Marii Magdaleny Pelc, w obecności dwóch biskupów: bpa Kazimierza Majdańskiego, ówczesnego sufragana włocławskiego oraz (nieprzewidzianym zbiegiem okoliczności) jego kolegi z obozu Dachau, biskupa z diecezji Akwizgrańskiej (Aachen).

Jubilatka jest osobą zasłużoną dla Klasztoru, gdyż to w czasie jej przełożeńskiej posługi w latach 1985 -1991 załatwione zostały definitywnie sprawy własności Klasztoru oraz jego statusu prawnego. Choć  już tylko jedna tylko siostra pamięta moment ślubów Jubilatki, z wielką radością towarzyszyłyśmy jej w przeżywaniu niezwykłej, bo Złotej Rocznicy.