Český

Sliby

Řeholní sliby V naší Konstytuci mnišek kamedulek se v bodĕ 116 vysvĕtluje co označují řeholní sliby. To ony vlastnĕ…

Řád Mnišek Kamedulek

Přítomnost kamedulského řádu v Polsku se datuje kolem r. 1603-1605, kdy korunní maršálek Zikmunda III. Wazy, Mikuláš Volský…