Modlitwa

Na mocy ślubów zobowiązujemy się do modlitwy publicznej, jaką jest Liturgia Godzin, którą sprawujemy w klasztornym chórze. Jednak nie zaniedbujemy modlitwy wewnętrznej w samotności celi, jaką nam zalecał nasz Założyciel, św. Romuald.