BISKUP O. ROBERT FORNACIARI OSB Cam


Przeor Klasztoru w Camaldoli, o. Robert Fornaciari OSB Cam został 11 lipca, w Uroczystość św. Ojca Naszego Benedykta, mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Diecezji Tempio–Ampurias na Sardynii.

Jest pierwszym biskupem pochodzącym z Zakonu Kamedulskiego od czasów papieża Grzegorza XVI (kameduły, który kierował Kościołem w latach 1831-1846). To właśnie Grzegorz XVI wyznaczył kolegiatę w Tempio na Katedrę Diecezji. Ksiądz Biskup w świetle czytań mszalnych, które wybrał na Uroczystość Ingresu, wyjaśniał swoje zawołanie biskupie „Być w drodze, budować, wyznawać”. Jest to jego program duszpasterski, poprzez który chce budować Kościół Chrystusowy, dążąc wspólnie ze swoim Ludem do niebieskiego Jeruzalem i wyznając wiarę w Pana Jezusa.

Nowy Biskup ma przepiękny, pełen kamedulskich symboli herb. Składa się on z trzech części. Po lewej stronie widnieje nasz herb kamedulski, po prawej: schody, po których wchodzą i schodzą aniołowie – jest to bliski nam symbol monastyczny. Św. Benedykt w Regule, według której żyjemy, posłużył się znakiem drabiny Jakubowej, którą mamy wznosić przez całe nasze życie. Biskup Robert tłumacząc drugą część swego zawołania biskupiego „budować”, wskazał na ten znak jako na wezwanie do łączenia nieba i ziemi. Trzecia część herbu to umieszona na dole flaga Sardynii – czerwony krzyż i cztery głowy Maurów. Mieszkańcy Sardynii bardzo życzliwie przyjęli ten gest Biskupa Roberta w ich stronę.

Biskupa Roberta, przed którym staje trudne zadanie połączenia powołania monastycznego ze służbą Ludowi Bożemu, polecamy modlitwie Was wszystkich.