„Podróż w głąb siebie”. O kontemplacji.

4.11
Tym razem miałyśmy przyjemność wysłuchać konferencji s. Dominiki Lachowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostra pracuje na co dzień jako psycholog i psychoterapeuta. Obecnie posługuje we Wspólnocie częstochowskiej.

Swoją konferencję Siostra Dominika oparła na książce węgierskiego Jezuity Franzca: „Kontemplacja – wprowadzenie do modlitwy uważności”. To właśnie uważność ostatecznie prowadzi do Boga, a Kontemplacja jest Jego oglądaniem. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go oglądać. Nie będziemy także zajmować się Bogiem w zewnętrznej aktywności, tylko oglądać Go i miłować. To, co w niebie będzie naszym jedynym zajęciem, zaczyna się już na ziemi. Ta droga do spotkania Boga otwiera się właśnie przez uważność.

Mamy nadzieję, że s. Dominika jeszcze niejednokrotnie odwiedzi naszą złoczewską Wspólnotę.