Problem autorstwa

Wojciech Sowa Motyw wystroju architektonicznego, systemu wielkoporządkowego, doryckiego, pilastrowo- arkadowego, budowniczy złoczewski zaczerpnął zapewne ze wzniesionego przed kilku laty kościoła...

Dekoracja architektoniczna

Wojciech Sowa Dzięki przeprowadzonej analizie odkrywamy, że kompozycja architektoniczna kościoła oparta jest na zasadzie kontrastu, zamierzonej dysharmonii w ramach statycznej struktury...

Kompozycja planu i bryły

Kościół złoczewski posiada rzadko spotykaną na naszych ziemiach centralną kompozycję planu. Został on wyrysowany na siatce- linie geometryczne wyznaczające zarys apsyd biegną środkiem muru kreśląc cztery przecinające się koła.

Opis pierwotnego wyglądu

Wojciech Sowa Jedyny opis pierwotnego wyglądu kościoła sporządził w 1608 roku o. Franciszek z Warty. Jako znawcę architektury przysłano go...

Inne ugrupowania kamedulskie

Historia kamedułów wspomina o istnieniu “luźnych” ugrupowań mnichów czy eremitów, którzy w pewnym tylko stopniu upodabniali się do typowych kamedułów.

Mniszki Kamedułki

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI) Święty Romuald założył dwa klasztory mniszek. Nie znamy miejsca ani historii tych klasztorów. Św....

Kongregacja piemoncka

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI) Kongregacja ta powstała na początku XVII w. po przyłączeniu do eremu di S. Salvatore w Superga k. Turynu,...

Kongregacja francuska

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI) Pierwsza fundacja kamedulska we Francji była dziełem św. Romualda, który żył około 10 lat jako pustelnik obok...