Wielki Post

„Jak wędrowcy wyruszamy na nowo w drogę do nieba i jak atleci stajemy do zawodów wyzuci ze wszystkiego.”

Św. Jan Chryzostom

Okres Wielkiego Postu poprzedzony jest tzw. nabożeństwem czterdziestogodzinnym, na które, od jutra, serdecznie zapraszamy do naszego klasztornego kościoła. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie przez kolejne dni, będziemy przygotowywać się na ten piękny, a zarazem wymagający czas, aż do Środy Popielcowej, która ten czas metanoi rozpoczyna. Wielki Post bowiem, zawsze odznaczał się wzmożonym wysiłkiem modlitewnym i ascetycznym u wszystkich mnichów i mniszek. Powinien takim być także dla każdego chrześcijanina. Wysiłek ten ma nam pomóc jeszcze bardziej wejść w głębię Misterium Słowa Bożego, wcielonego w historię każdego człowieka, oraz w Tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego.

Właśnie w ten sposób oczekujmy Świętej Paschy Naszego Pana, z radością swego duchowego pragnienia.

Wierzymy, że wytrwała modlitwa połączona z ofiarą i postem może zmienić bieg historii świata i wyprosić Boże zmiłowanie dla nas wszystkich.