Prochem jesteś i w proch się obrócisz- początek Wielkiego Postu

„Jak wędrowcy wyruszamy na nowo w drogę do nieba i jak atleci stajemy do zawodów wyzuci ze wszystkiego.”

Św. Jan Chryzostom

Okres wielkiego Postu zawsze odznaczał się wzmożonym wysiłkiem modlitewnym i ascetycznym u wszystkich mnichów i mniszek. Wysiłek ten ma nam pomóc jeszcze bardziej wejść w głębię Misterium Słowa Bożego, wcielonego w historię każdego człowieka, oraz w Tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego.

Właśnie w ten sposób oczekujemy Świętej Paschy Naszego Pana, z radością swego duchowego pragnienia.

Jednakże w tym trudnym i krwawym czasie, gdy tuż za granicą naszego kraju, Ukraina deptana jest stopami najeźdźcy, gdy nie szanuje się podstawowych praw człowieka, jakimi są wolność i prawo do życia, gdy tysiące ludzi nie ma dachu nad głową, gdy giną niewinni…, Chrystus cierpi i umiera…,

gdy zagrożona jest także i nasza Umiłowana Ojczyzna, cały nasz wysiłek modlitewny i ascetyczny ofiarujemy za nawrócenie Tych, którzy sieją zło, strach i nienawiść. Modlimy sie za wszystkie ofiary tej niepotrzebnej wojny, która zawsze jest wielkim złem, i prosimy o Boże miłosierdzie i opamiętanie dla całego świata.

Wierzymy, że wytrwała modlitwa połączona z ofiarą i postem może zmienić bieg historii świata i wyprosić Boże zmiłowanie.

Nieśmy innym pokój i miłość Naszego Pana!