Formacja

Celem formacji początkowej jest ukazanie i rozwijanie pragnienia ciągłej formacji, by coraz pełniej odpowiadać życiem na wezwanie Boże. Formacja początkowa przygotowuje do życia charyzmatem kamedulskim do momentu wieczystych zaślubin, obejmuje ona 4 etapy:

ASPIRANTURA ten etap oznacza pierwsze poznanie klasztoru przez kandydatkę oraz kandydatki przez wspólnotę – obejmuje szereg kontaktów, trwających również dłuższy czas.
Aspirantura trwa przynajmniej 1 rok może być przedłużona ale nie ponad 2 lata.

POSTULAT na tym etapie kandydatka potwierdza swoją stanowczą wolę nawrócenia poprzez stopniowe przechodzenie od życia świeckiego do życia monastycznego. Postulat trwa przynajmniej 1 rok, może być przedłużony, ale nie powinien przekraczać 2 lat.

NOWICJAT na tym etapie nowicjuszka rozpoczyna życie mniszki kamedułki, kontynuuje rozeznawanie powołania i pogłębia swoją decyzję podążania za Jezusem według charyzmatu kamedulskiego – to czas próby i weryfikacji jej rzeczywistej zdolności do podjęcia charyzmatu, a zwłaszcza życia we wspólnocie. Nowicjat trwa dwa lata, z których drugi rok jest rokiem kanonicznym, co w praktyce oznacza większe odosobnienie poprzez ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym i na pogłębianiu zażyłości z Jezusem Oblubieńcem.

PROFESJA CZASOWA na tym etapie włączenie w życie wspólnoty jest pełne, dlatego też juniorat ma na celu wypróbowanie zdolności do znalezienia właściwej równowagi między różnymi wymiarami monastycznego życia kontemplacyjnego osiągając syntezę charyzmatu i wcielając go w różnych sytuacjach codziennego życia. Profesję czasową składa się na 3 lata i następnie odnawia co roku aż do ukończenia 5 lat.
Okres formacji początkowej wynosi od 9 do 12 lat.