Wspólnota obecnie

Zarząd wspólnoty

NOWY ZARZĄD KLASZTORU

W dniu 5 czerwca 2021 roku, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie, podczas Kapituły Konwentualnej tegoż Klasztoru, której przewodniczył Ordynariusz zakonny – o. Alessandro Barban O.S.B. Cam, Przeor Generalny Kongregacji Kamedulskiej Reguły Świętego Benedykta (Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto), po upływie 6-letniej kadencji, wyłoniono nowy Zarząd Klasztoru.

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:

  • Matka Opatka – s. M. Konstancja (Blanka Tokarczyk)
  • Przeorysza – s. M. Helena (Magdalena Błażejewska)
  • I Radna – s. M. Faustyna (Urszula Duda)
  • II Radna – s. M. Józefina (Anna Depowska)
  • Mistrzyni Nowicjatu – s. Marianna (Renata Świątek)
  • Ekonomka – s. M. Faustyna (Urszula Duda)
  • Sekretarka – s. M. Rut (Gizela Gruszecka)

Matce Opatce Konstancji oraz pozostałym Siostrom serdecznie gratulujemy i otaczamy je gorącą modlitwą, prosząc Boga o światło Ducha Świętego i łaski potrzebne w kierowaniu Wspólnotą przez najbliższe 6 lat. Jednocześnie bardzo dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi, a szczególnie Matce Weronice Sowulewskiej, która przez ostatnie 24 lata nieprzerwanie pełniła urząd Przełożonej, a od roku 2002 przewodniczyła Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce.

Liczebność wspólnoty

Obecnie wspólnota liczy 20 osób, w tym:

Mniszki po ślubach wieczystych:18
Profeski czasowe:0
Nowicjuszka:1
Postulantka:1
Wspólnota

Formacja

Aspiratura:1 rok
Postulat:1 rok
Nowicjat:2 lata
Profesja czasowa:5 lat

Modlitwa