Odwiedziny Ojca Alesandro Barban, Generała Kamedułów z Camaldoli

30 kwietnia- 6 maja
W tych dniach przebywali u nas: ojciec Alessandro Barban OSB Cam, Przeor Generalny Kongregacji Kamedulskiej Reguły św. Benedykta z Camaldoli oraz s. Klara z Poppi. Odbyło się siedem wykładów na temat Ewangelii według św. Łukasza, które w zupełnie nowym świetle ukazały nam pewne fragmenty tej księgi Nowego Testamentu. Ojciec w tak inspirujący sposób opowiadał o nich, że czułyśmy się niemal porwane do trzeciego nieba.
W środę 4 maja po obiedzie ojciec Generał przeszedł się z nami po klasztorze, nawiedził prawie wszystkie pracownie oraz niektóre cele, kropiąc je wodą święconą i błogosławiąc ich użytkowników, tudzież mieszkańców. Przeor Generalny poświęcił również nasz nowy samochód.
W dzień przed wyjazdem zagranicznych Gości (jeszcze nie do Włoch, lecz na kilka dni do Tyszowiec) odbył się pożegnalny obiad, na którym obecni byli także nasi księża. Ojciec Generał zapowiedział, że wróci do nas za rok.