8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Odpust w Klasztorze Mniszek Kamedułek

W dniu 8 grudnia, jak co roku, radośnie świętowałyśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W klasztornym kościele, który pierwotnie dedykowany był Matce Bożej i do dziś szczyci się posiadaniem Jej słynącego łaskami obrazu, uroczyście obchodzony był Odpust.

Sumie Odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Paweł Bogaczyk – wieloletni Prorektor i Wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie, pełniący obecnie funkcję Proboszcza Parafii w Dębicy. 

Zachęcamy wszystkich do wysłuchania pięknego odpustowego kazania.