Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Po podpisaniu Umowy Dotacyjnej z Gminą Złoczew, reprezentowaną przez Pana Dominika Drzazgę – Burmistrza Miasta Złoczewa oraz Umowy z Wykonawcą – Firmą EJ TRANS Pana Jarosława Wilczka ruszyły prace remontowe przy naszym zabytkowym murze.

W ramach dotacji wyremontowany zostanie fragment ogrodzenia wzdłuż ulicy Sieradzkiej, począwszy od strony wieluńskiej do zabytkowej bramy, dalej remontowi zostanie poddana barokowa brama wraz z konserwacją jej drewnianych wrót i furteczki, a na końcu wymieniona będzie brama gospodarcza.   

W fazie początkowej przystąpiono do odkucia tynków od strony posesji klasztornej, a po podpisaniu umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, roboty prowadzone są od strony ulicy. Po odbiciu tynków rozebrano czapy betonowe na murze i wykuto stare spoiny z zaprawy cementowo-wapiennej. Obecnie czekamy na pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań wykopaliskowych przy wzmocnieniu fundamentów muru. W związku z czym aktualnie prowadzone są prace przy zabytkowej bramie.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowej bramie i ogrodzeniu prowadzone są i konsultowane na bieżąco z konserwatorami z Łodzi, którzy już dwukrotnie dokonali oględzin prac.