Ofiarowanie Pańskie, Dzień życia Konsekrowanego

WPROWADZENIE W OBCHODY ŚWIĘTA

Ofiarownie, autor: Anna Depowska OSB

Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni - 2 lutego zawsze łączone było z oddaniem się Bogu na wyłączną służbę osób konsekrowanych. Od dziesięciu lat, z ustanowienia Ojca świętego Jana Pawła II, jest obchodzone szczególnie uroczyście, jako DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO. W tym Dniu, wraz z wszystkimi osobami konsekrowanymi:

  • dziękujemy Bogu za wielki dar powołania,
  • odnawiamy złożone śluby zakonne,
  • oraz na nowo uświadamiamy sobie wynikające z tych ślubów konsekwencje.

Od kilku lat, w dniu 2 lutego w parafiach całej Polski odbywa się zbiórka pieniężna na rzecz klasztorów kontemplacyjnych. Z tej okazji, Mniszki Kamedułki pragną raz jeszcze podziękować wszystkim Organizatorom zbiórki oraz Ofiarodawcom:

  • Konferencji Episkopatu Polski z Jej Przewodniczącym na czele za podjęcie kilka lat temu uchwały ustalającej istnienie zbiórki oraz za nieustanne jej popieranie i propagowanie;
  • J. E. Ks. Biskupowi Stanisławowi Napierale, Biskupowi Kaliskiemu - za osobiste, pełne troski i miłości organizowanie zbiórki w Diecezji, czuwanie nad jej przebiegiem i nad dostarczeniem zebranych pieniędzy czterem istniejącym na jej terenie klasztorom klauzurowym, w tym Mniszkom Kamedułkom ze Złoczewa;
  • wszystkim Drogim Ofiarodawcom, których dobra wola i hojność pozwalają nam uiścić opłaty, ogrzać klasztor i w możliwie największym pokoju ducha pełnić powierzoną nam przez Boga misję.

"W duchu wolności i akceptacji, z łagodnością Chrystusa, mniszki niosą w sercach cierpienia i niepokoje tych, którzy uciekają się do nich o pomoc oraz wszystkich mężczyzn i kobiet. Głęboko złączone z dziejami Kościoła i współczesnego człowieka współpracują duchowo przy budowaniu Królestwa Chrystusowego, aby "Chrystus był wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15,28)."

(Verbi sponsa, nr 8)