"Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon "

(Mt 2,2)

Boże Narodzenie

WIERSZE s. RUT

o autorce SIOSTRA MARIA RUT OD KRÓLOWEJ ANIOŁÓW OSB Cam - Gizela Gruszecka pochodzi z Bełżca. Urodziła się 30.12.1974 roku w Tomaszowie Lubelskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, przez trzy lata pracowała w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W 2001r. ukończyła studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki na WSPS w Warszawie (obecnie APS) i wstąpiła do klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie, gdzie w 2006r. złożyła profesję wieczystą.

Zwiastun
 • Wnet gwiazdka zaskrzy na niebie
 • Błyśnie jak zwiastun zorzy
 • W tę noc, by dać nam siebie
 • Schodzi na ziemię Syn Boży
 • Dziecina to mała, krucha
 • Choć z serca zrodzona Boga
 • Idzie trosk naszych słuchać
 • Idzie, bo ludzkość uboga
 • W lichutkiej szopie się kryje
 • Otwartej dla prostych ludzi
 • Zdany na Matkę, Maryję
 • Miłość chce w świecie rozbudzić
 • Wół płacze osiołek tu klęka
 • Pasterze nie kryją wzruszenia
 • Ta święta, maleńka ręka
 • Sprawi: odnowi się ziemia
 • Radość pod niebo się wznosi
 • Stworzenie cudom dziwuje
 • Bóg cicho, pokornie prosi
 • By imię miał Emmanuel
W Bethel
 • Rodził się dzisiaj Bóg
 • Krucha dziecina Święta
 • Ten świat przyziemnych trwóg
 • Ujęła w swe rączęta
 • Mały lecz możny Pan
 • Godzien On chwały, czci
 • Z nieba nam został dan
 • Tam w Bethel gwiazdka lśni
 • To światło, co płoszy mrok
 • Miłość, co z zimna drży
 • Gdzie my, tam zawsze On
 • Gdzie Bóg, bądź zawsze Ty!
Zaproszenie
 • Bóg wybrał, Jezusku dla Ciebie
 • Ten żłóbek ubogi i ciasny
 • I gwiazdkę zapalił na niebie,
 • Więc przychodź, Promyczku jasny.
 • Przychodź, nie zwlekaj, Maleńki,
 • Zachodź w gościnne progi
 • Otwarte są drzwi stajenki
 • Tu spocznij sobie, mój Drogi.
 • Przychodź już, Boży Syneczku,
 • Dziecino Święta z Betlejem,
 • Przychodźże, Aniołeczku,
 • Ja żłóbek siankiem już ścielę.
 • Wchodź, Kruszyneczko, ziąb na dworze,
 • Ja Ci zaśpiewam piosneczkę,
 • Obejmę, do snu ułożę,
 • Utulę świętą główeczkę.
 • Wchodź, Paniąteczko, wnijdź Królewiczu,
 • Serce Cię tęskni i czeka
 • I prosi i błaga, byś w każdym obliczu
 • Zostawił coś z Boga-Człowieka.