"Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi."

(Kol 3, 2)

19 czerwca: Uroczystość św. Romualda

Jubileusz 1000-lecia: 19 czerwca 2012r.

Obchody w klasztorze

W dniu 19 czerwca 2012 r. obchodziłyśmy uroczystość św. Romualda. W 2012r. mija tysiąc lat od przekazanej przez tradycję, chociaż nieudokumentowanej źródłowo, daty przybycia świętego Romualda w okolice dzisiejszego Camaldoli i ukształtowania się tam eremickiej wspólnoty, od której cały Zakon Kamedulski wziął swoją nazwę i którą po dziś dzień uważa „za swoją głowę i matkę” [Konstytucje Mniszek Kamedułek ze Złoczewa, Wprowadzenie]. W związku z tym wydarzeniem, zapraszamy do obejrzenia krótkiej, filmowej opowieści.