"Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi."

(Kol 3, 2)

19 czerwca: Uroczystość św. Romualda

WPROWADZENIE

Dzień 19 czerwca obchodzony jest we wszystkich klasztorach kamedulskich bardzo uroczyście, jako pamiątka przejścia do nieba św. Romualda, założyciela Zakonu Kamedulskiego.

Św. Romuald - ważne sceny

19.06 Nawrócenie młodego Romualda, Miniatura Vat.LAT.13674, X w., Arch. Vat.
19.06 Św. Romuald komentuje Psalmy, Pietro A. Novelli, XVIII w.
19.06Św. Benedykt wręczą Regułę św. Romualdowi, Szkoła pizeńska, XV w.
19.06Św. Romuald spotyka cesarza Henryka II (por. Żywot, r. 65), Giuseppe Malatesta (XVIII w.)
19.06Św. Romuald spotyka cesarza Ottona III (por. Żywot, r. 25 nn), Giuseppe Malatesta (XVII - XVIII w.)
19.06Demon pod rok/post/informacje/indexacią psa stara się zrzucić św. Romualda z konia (por. Żywot, r. 62), malowidło z krypty grobowej św. Romualda w Fabriano
19.06Św. Romuald biczowany przez demony, malowidło z krypty grobowej św. Romualda w Fabriano
19.06Aniołowie przynoszą pożywienie św. Romualdowi (por. Żywot, r. 67), malowidlo z krypty grobowej św. Romualda w Fabriano
19.06Św. Romuald ucisza burzę (por. Żywot, r. 33)- malowidło z krypty grobowej św. Romualda w Fabriano
19.06Śmierć św. Romualda, Agostino Todanelli, 1834 r.
19.06Grobowiec św. Romualda w Fabriano
19.06Św. Romuald wstępujący do nieba (rycina)
19.06Chwała św. Romualda, fresk z kościoła św. Błażeja i św. Romualda w Fabriano