"Ja śpię, lecz serce me czuwa: Cicho! Oto Mój puka! "Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me - kropli nocy"

(Pnp 5, 2)

Plan dnia

W dni powszednie z wyjątkiem śród

06.00 Modlitwy: Godziny Czytań i Jutrznia
07.00Msza Św.
08.00Śniadanie
09.00-11.30Praca
12.00Modlitwy południowe, Rachunek Sumienia, Koronka do Miłosierdzia Bożego
12.30Obiad
~13.00Różaniec (w czwartek indywidualnie)
13.30-14.30Czas na odpoczynek i modlitwę
15.00-17.00Praca
17.30Nieszpory
18.00Kolacja
18.30Lecio Divina (indywidualne modlitewne studium Pisma Św.)
19.30Kompleta, czas na indywidualną modlitwą

Każda Mniszka zobowiązana jest do godzinnej adoracji oraz lektury duchowej w dowolnym czasie.

Środa

Modlitwy: Jak w pozostałe dni powszednie z wyjątkiem:

07.00Lecio Divina (indywidualne modlitewne studium Pisma Św.)
17.10Nieszpory
17.30Godzinki do N.M.P.
18.00Msza Św.
19.00Kolacja
19.30Kompleta

Niedziela

Modlitwy: Jak w dni powszednie z wyjątkiem:

17.00Nieszpory
17.30Kolacja
~18.30Różaniec i kompleta

Praca