"Posluchaj, córko, spójrz i naklon ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!"

(Ps 45,11)

Wydarzenia

Profesja wieczysta s. Marii Józefiny

W dniu 19 czerwca 2018 roku, w Uroczystość Świętego Ojca Romualda, Założyciela Zakonu Kamedulskiego, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie złożyła śluby wieczyste s. Maria Józefina od Jezusa Syna Maryi – Anna Małgorzata Depowska. Liturgii Eucharystycznej, w ramach której składana była profesja, przewodniczył w klasztornym kościele J. E. Ksiądz Biskup Łukasz Buzun – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Towarzyszyli mu w koncelebrze: ks. prałat dr Andrzej Latoń – wikariusz generalny diecezji kaliskiej, ks. prałat Walenty Królak - proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, ks. proboszcz Franciszek Zygadliński, ks. Damian Skiba. Obecny był także ks. kanonik Adam Wawro pełniący w diecezji kaliskiej posługę egzorcysty, ks. mgr Rafał Kopis – ekonom diecezjalny oraz kapłani z parafii św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – ks. proboszcz Piotr Wierusz, który przywitał gości w imieniu przeoryszy klasztoru i wikariusz – ks. Michał Tomaszewski.

Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina s. Józefiny – jej siostra Dorota z mężem Krzysztofem; zaprzyjaźnione siostry zakonne – s. Nina ze zgromadzenia Sług Jezusa, siostry Nikodema, Agnieszka i Urszula – Nazaretanki; bracia z I i III wspólnoty Neokatechumenalnej w Warszawie przy parafii św. Augustyna; koleżanki ze szkół warszawskich; koleżanki i koledzy z Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę, w których s. Józefina uczestniczyła 18 razy, prosząc między innymi o pomoc w rozeznaniu powołania; przyjaciele.

Wszyscy goście, razem siostrami kamedułkami, dziękowali Bogu za łaski jakimi darzył Neoprofeskę podczas całej jej życiowej drogi prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem oraz razem z nią się radowali.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej pięknej ceremonii.

Zdjęcia z profesji wieczystej s. Marii Józefiny

Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny Zdjęcia ze slubów s. Józefiny
  1. Śluby s. Marii Anastazji
  2. Śluby s. Marii Marty