"Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela."

(Iz 41,14)

Wybrane modlitwy Mniszek kamedułek

Antyfony do św. Romualda

Antyfony do św. Romualda są śpiewane przez Mniszki Kamedułki codziennie po nieszporach.

obraz
Poniedziałek
Tak wielką Bożą miłością – umysł Romualda Duch Święty zapalił, że przywdziania zakonnego habitu niewymownym pragnieniem zapłonął.
Wtorek
Jako żołnierz Chrystusa, dzielniejszy niż do zwykłej wojny, zabiegał codziennie, by osiągnąć rzeczy wyższe i zawsze jakoby silniejszy od samego siebie, nie potrzebował już bać się żadnych zasadzek bezsilnego wroga.
Środa
Drogi Jezu, Łaskawy Jezu, miodzie mój słodki, tęsknoto niewypowiedziana, słodkości Świętych, rozkoszy Aniołów. Rozpalony niewypo-wiedzianym Bożej miłości pragnieniem, wołał [św. Romuald].
Czwartek
Święty Ojcze Romualdzie, Wyznawco Chrystusa, Ty naszego Zakonu Boski Założycielu, bądź u Boga naszym łaskawym orędownikiem.
Piątek
O Święty Mężu! Którego miecz prześladowcy nie pokonał i który palmy męczeństwa nie utraciłeś.
Sobota
Pomiędzy żywymi kamieniami Jeruzalem niebieskiego – niesłabnąco [św. Romuald] błyszczy – ze wspaniałymi świętych duchów zastępami raduje się – w jaśniejącą suknię nieśmiertelności przyobleczony – przez samego Króla królów, lśniącym wiecznie diademem ukoronowany.