"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Remont kościoła i klasztoru

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Przyjaciół Klasztoru oraz ofiarności wielkiej rzeszy Ludzi dobrej woli i hojnego serca ze Złoczewa, całej Polski i zagranicy, w ciągu ostatnich kilku lat udało się przeprowadzić wiele prac remontowych i restauracyjnych wewnątrz i na zewnątrz zabytkowych XVII-wiecznych zabudowań naszego klasztornego kompleksu.

Do tej pory wykonano prace:

 1. Remont dachu, iglicy, krzyża (odbiór prac: 7.09.2012 r.)
 2. I etap odwodnienia: wirydarz(odbiór prac: 8.10.2012r.)
 3. II etap odwodnienia: klasztor (odbiór prac: 8.10.2013 r.)
 4. Modernizacja ogrzewania (odbiór prac 24.07.2013r.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

  Remont pieca oraz instalacji grzewczej starego budynku klasztornego i kościoła oraz budowa nowej kotłowni ekologicznej na biomasę tzw. pelet. Prace te zostały w 80% sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.

 5. Remont drogi dojazdowej do kotłowni i bramy
 6. Remont posadzki w kościele i na korytarzach parteru starego klasztoru
 7. Instalacja elektryczna w kościele (odbiór prac 28.11.2013r.)
 8. Instalacja elektryczna w klasztorze (odbiór 21. 11. 2014 r.)
 9. Malowanie ścian kościoła - I etap (odbiór 15. 09. 2015 r.)
 10. Oczyszczenie i pogłębienie stawu
 11. Remont kaplicy przedpogrzebowej

Aktualnie prowadzone prace

 1. Remont podłogi chóru muzycznego

Do wykonanie pozostaje

 1. Remont wewnętrznych schodów w baszcie kościoła
 2. Remont zabytkowego muru i bramy
 3. Drugi etap malowania ścian kościoła: odrestaurowanie zabytkowego sklepienia z malowidłami
 4. Odnowienie elewacji klasztoru