"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

Mur klasztorny

Ważnym zadaniem jest remont zabytkowego fragmentu muru oddzielającego klasztor i kościół od ulicy. Graniczy on bezpośrednio z bardzo ruchliwą ulicą Sieradzką i drogą wojewódzką Sieradz – Wrocław. Komisja z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków stwierdziła, że „stan ogrodzenia jest bardzo zły. Mur jest popękany, w części pochylony a tynki straciły adhezję do podłoża. Dachówki osłaniające przed wodą opadową są niekompletne. Od wewnętrznej strony cegły uległy zniszczeniu.”

Niestety, żaden program krajowy ani europejski nie obejmuje tego typu prac restauratorskich. Tymczasem wartość kosztorysowa robót wynosi 752 898,68 zł.

Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja

JESTEŚMY WDZIĘCZNE ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ.

WSZYSTKICH OFIARODAWCOW OBEJMUJEMY STAŁĄ MODLIITWĄ.

Numery kont:

Konto remontowe:

  • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
  • Oddział w Złoczewie
  • KLASZTOR MNISZEK KAMEDUŁEK (ul. Sieradzka 3, 98-270 Złoczew)
  • Nr konta: 65 9256 0004 0045 2405 2000 0020

Dla osób z zagranicy:

  • Klasztor Mniszek Kamedułek
  • ul. SIERADZKA 3, 98-27- ZŁOCZEW
  • IBAN:PL 65 9256 0004 0045 2405 2000 0020
  • BANK S.A. W POZNANIU
  • BIC (=SWIFT): GBWCPLPP

Konto klasztorne ogólne:

  • PKO BP SA Nr konta: 10 1020 4564 0000 5802 0008 9540