"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

Remont kaplicy przedpogrzebowej

W grudniu 2018 roku zakończono prace remontowe przy zabytkowej kaplicy przedpogrzebowej. Fundusze na ten cel w wysokości 46.200 zł otrzymałyśmy Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LII/654/18 z dnia 29 maja 2018 r. z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji.

Będzie w niej zorganizowana stała wystawa muzealna dotycząca historii klasztoru. Jest ona w trakcie przygotowań.

2018r 2018r
Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja