"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

Remont elewacji

Etap I

logo

29 października 2020 roku złożyłyśmy wniosek ( 01356/21 ) do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie dotyczący przyznania nam dofinansowania w ramach programu Ochrona zabytków, przeznaczonego na realizację zadania pn. Złoczew, Zespół Klasztorny (1603-1607): prace konserwatorskie przy elewacji. Podjęto decyzję o warunkowym zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwoty w wysokości 285 000 ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wyżej wspomnianego zadania. Umowę podpisałyśmy 8 lipca 2021r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosić będzie 317 306,55 zł.

Od razu przystąpiłyśmy do jego realizacji. Pracom remontowym poddana będzie tylko część elewacji, tj. 442 m.kw. i obejmować będą m.in. odkucie luźnych elementów wyprawy tynkarskiej, oczyszczenie, zerwanie tynku typu baranek, przeprowadzenie dezynfekcji, usunięcie starych wypraw i popsutych cegieł, impregnacja, uzupełnienie i rekonstrukcja ubytków, malowanie.

Prace potrwają do 10 listopada 2021r.

Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja