"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

Remont elewacji

Etap I

logo

Program Ochrona Zabytków

Zadanie pn. Złoczew, zespół klasztorny (1603-1607): prace konserwatorskie przy elewacji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

DOFINANSOWANIE: 285 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 317 306,55 ZŁ

Umowę podpisałyśmy 8 lipca 2021 roku i od razu przystąpiłyśmy do jej realizacji. Pracom remontowym poddana została tylko część elewacji budynku klasztornego, tj. 442 m. kw. Odkuto luźne elementy wyprawy tynkarskiej, oczyszczono i zerwano tynk typu baranek, usunięto stare wyprawy i popsute cegły, uzupełniono i zrekonstruowano ubytki, przeprowadzono dezynfekcję, impregnację oraz malowanie.

Prace konserwatorskie przy elewacji zakończone zostały 1 października 2021 r. a odebrane 4 października br.

Renowacja Renowacja