"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO

26 listopada 2020 roku złożyłyśmy wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” o powierzenie grantu na remont schodów wewnętrznych w kościele klasztornym, który nam przyznano, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo

21 czerwca 2021 roku podpisałyśmy umowę na realizację Grantu pn. „Remont schodów kościoła pobernardyńskiego pw. św. Krzyża w Złoczewie” ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” o wartości całkowitej 50 000,00 PLN.

24 sierpnia 2021 r. zakończone zostały prace remontowe, w ramach których uzupełniono i wymieniono wszystkie luźne, skruszone lub zmurszałe cegły, odspojoną i skruszoną zaprawę wapienną oraz drewniane stopnice. Teraz schody prowadzące na chór muzyczny i wieżę w kościele są przede wszystkim bezpieczne, a przy tym wyglądają estetycznie i zachowane zostaną na kolejne lata.

Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja