Wakacyjne wykłady w Naszej Pustelni

27-30 czerwca

W tych dniach odbyła się u nas seria wykładów z liturgiki, prowadzonych przez ks. Kamila Zakaszewskiego z Gdańska. Głównym ich tematem była Msza Święta i jej poszczególne elementy. Dłużej zatrzymaliśmy się nad historią i znaczeniem części zwanej „przygotowaniem darów”. Na ostatnim wykładzie Ksiądz odpowiadał na nasze pytania (dotyczące liturgii), które wcześniej zapisałyśmy na kartkach. Z pewnością spotkania te pomogą nam jeszcze bardziej świadomie przeżywać Liturgię.

18-20 LIPCA

W tym czasie w naszym Domu Rekolekcyjnym, zwanym Pustelnią św. Romualda, przebywał ojciec Szymon Hiżycki, Opat tyniecki, który przeprowadził nam serię wykładów na temat „Trzech rozdziałów o modlitwie” Ewagriusza z Pontu.

25-27 LIPCA

W te upalne lipcowe dni, wraz z ojcem prof. dr hab. Romanem Słupkiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie, pochylałyśmy się nad fascynującymi zagadnieniami z dziedziny teologii fundamentalnej, m. in. nad wiarygodnością zmartwychwstania Chrystusa .

8-10 SIERPNIA

W tych dniach odbywały się u nas wykłady z o. Sebastianem Wiśniewskim, należącym do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tematem naszych spotkań była Apokalipsa św. Jana. Ojciec objaśnił nam pierwszy rozdział tej księgi oraz początek drugiego rozdziału, czyli list do Kościoła w Efezie.

23 – 24 sierpnia

Cykl wakacyjnych wykładów zakończyła s. Elwira Balcer (czyli s. Estera z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, która przeprowadziła nam dwa wykłady, będące kontynuacją poprzednich spotkań o tematyce komunikacji interpersonalnej.