Śluby s. Marii Marty

W dniu 25 marca 2015 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie złożyła profesję wieczystą s. Maria Marta od Dobrego Pasterza – Urszula Klimas. Liturgii Eucharystycznej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun; współkoncelebrowali: ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej, ks. prał. Jerzy Adamczak, ks. prał. Aleksander Gendera, ks. prał. Dariusz Smolnik – wikariusze biskupi, o. Kazimierz Maniecki – definitor generalny Zakonu Paulinów i spowiednik sióstr, ks. kan. Adam Wawro – egozorcysta diecezjalny. Obecni byli także: ks. prał. Leszek Szkopek – dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina, kapłani z parafii złoczewskiej, ks. Paweł Szwedo – proboszcz ewangelicko- augsburskiej parafii z Kluczborka, przedstawiciele władz samorządowych Złoczewa z panią burmistrz Jadwigą Sobańską na czele, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa zaangażowani w renowację klasztoru, rodzina i przyjaciele siostry Marty oraz Klasztoru.

S. M. Marta, z wykształcenia geodeta i ogrodnik (studia w AR w Krakowie), pochodzi z Sieradza. Tam mieszkała, uczyła się i pracowała – przez ostatnie kilkanaście lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w pobliskim Kościerzynie. Do Klasztoru Mniszek Kamedułek wstąpiła już jako dojrzała osoba, odpowiadając na Boże powołanie.