Śluby s. Marii Anastazji od Baranka Bożego

W dniu 8 grudnia, w odpustową uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przeżyłyśmy radosną ceremonię: Nowicjuszka, s. Maria Anastazja od Baranka Bożego – Barbara Żero, złożyła pierwszą profesję monastyczną. Na trzy lata ślubowała Bogu „stałość miejsca, zmianę obyczajów, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły św. O. Benedykta i Konstytucji Kamedulskich tego Klasztoru”.

Zdjęcia ze ślubów s. Marii Anastazji

 

Siostra Anastazja, córka Marii Martyny i Jerzego, urodziła się w 1993 roku w Popławach (powiat Brańsk, diecezja drohiczyńska). Do Klasztoru wstąpiła po ukończeniu w Siedlcach studiów licencjackich z matematyki. Odpowiadając na wezwanie Boże postanowiła poświęcić całe swoje życie Bogu i służyć Mu w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie, który znała z wcześniejszych odwiedzin i pielgrzymek rowerowych.

Uroczystość profesyjna miała miejsce w klasztornym kościele i dostępna była dla wszystkich. Przewodniczył jej J. E. Ks. Biskup Łukasz Buzun – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Towarzyszył mu ks. Kapelan Rafał Kopis – ekonom generalny. Obecni byli także złoczewscy kapłani: proboszcz – Ks. Piotr Wierusz i wikariusz – Ks. Michał Tomaszewski, a także pochodzący z naszej parafii, a pracujący obecnie w Austrii, Ks. Grzegorz Rąpała. Z rodzinnych Popław oraz z Łodzi przybyła najbliższa rodzina Neoprofeski, zaś ze Złoczewa i okolic – miejscowi parafianie.