Remont elewacji – ciąg dalszy.

R

Etap II

Program Ochrona Zabytków.

Zadanie pn. Złoczew, zespół klasztorny (1603-1607): remont elewacji – etap II.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DOFINANSOWANIE: 95 000,00 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 113 183,09 zł

W 2023 roku udało nam się pozyskać ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 95 000 zł na remont elewacji zachodniej. Jest to połowa kwoty, o którą starałyśmy się w składanym wniosku o dofinansowanie, dlatego ze środków Ministra Kultury przeprowadzone zostaną prace remontowe na połowie ściany, tj. 80 m.kw. od strony północnej.

Umowę podpisałyśmy 27 września 2023, a 30 listopada br. zakończenie prac przy elewacji.

Prace remontowe przy elewacji przebiegały zgodnie z harmonogramem: rozpoczęły się 20 września 2023 r. a zakończyły 30 listopada 2023 r.  W ramach prac objętych kosztorysem wykonano odgrzybianie, uzupełnienie ubytków cegieł, wzmocniono lico ceglane, spoinowano mur, uzupełniono gzymsy i detale, wykonano tynki renowacyjne i pomalowano, zamontowano obróbki blacharskie.

Na koniec – gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi.

Dzięki zrealizowanym pracom konserwatorskim zatrzymany został proces niszczenia zabytku oraz przywrócono właściwości ochronno – dekoracyjne oraz estetyczne elewacji klasztornej.