Aktualnie prowadzone prace

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa

Mur klasztorny

Ważnym zadaniem jest remont zabytkowego fragmentu muru oddzielającego klasztor i kościół od ulicy. Graniczy on bezpośrednio z bardzo ruchliwą ulicą Sieradzką i drogą wojewódzką Sieradz – Wrocław. Komisja z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków stwierdziła, że „stan ogrodzenia jest bardzo zły. Mur jest popękany, w części pochylony a tynki straciły adhezję do podłoża. Dachówki osłaniające przed wodą opadową są niekompletne. Od wewnętrznej strony cegły uległy zniszczeniu.” 

Wartość kosztorysowa zabytkowej części muru, sprzed dwóch lat, wynosi 752 898,68 zł.

Składane przez nas wnioski o pozyskanie środków pieniężnych na to zadanie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Przymuszone sytuacją postępującej degradacji muru, zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przystąpiłyśmy do doraźnego zabezpieczenia ogrodzenia polegającego na podstemplowaniu łuku po lewej stronie bramy od ogrodu, demontażu popękanych, luźnych tynków, które można zdjąć bez pomocy narzędzi, demontażu luźnych dachówek i ich zmagazynowaniu oraz usunięciu trawy przerastającej mur.

Mur z prawej strony bramy do ogrodu posypał się. Dlatego musimy jak najszybciej podjąć renowację bramy wraz z jej słupami. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 62 572,57 zł. W czerwcu 2021r. złożyłyśmy wniosek o udzielenie nam dotacji z budżetu Gminy Złoczew.

Do wykonanie pozostaje

  1. Remont ogrodzenia i bramy – dalszy etap
  2. Remont elewacji klasztoru – dalszy etap
  3. Malowanie ścian kościoła – dalszy etap – wraz z odrestaurowaniem zabytkowego sklepienia z malowidłami
  4. Renowacja ołtarzy w kościele
  5. Renowacja balustrady chóru muzycznego w kościele

I OSTATNIA KATASTROFA – WYMIANA DACHU NA NOWYM BUDYNKU KLASZTORNYM !!!