Remont kościoła i klasztoru

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Przyjaciół Klasztoru oraz ofiarności wielkiej rzeszy Ludzi dobrej woli i hojnego serca ze Złoczewa, całej Polski i zagranicy, w ciągu ostatnich kilku lat udało się przeprowadzić wiele prac remontowych i restauracyjnych wewnątrz i na zewnątrz zabytkowych XVII-wiecznych zabudowań naszego klasztornego kompleksu.

Do tej pory wykonano prace:

 1. Remont dachu, iglicy, krzyża (odbiór prac: 7.09.2012 r.)
 2. I etap odwodnienia: wirydarz(odbiór prac: 8.10.2012r.)
 3. II etap odwodnienia: klasztor (odbiór prac: 8.10.2013 r.)
 4. Modernizacja ogrzewania (odbiór prac 24.07.2013r.)
  Remont pieca oraz instalacji grzewczej starego budynku klasztornego i kościoła oraz budowa nowej kotłowni ekologicznej na biomasę tzw. pelet. Prace te zostały w 80% sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.
 5. Remont drogi dojazdowej do kotłowni i bramy
 6. Remont posadzki w kościele i na korytarzach parteru starego klasztoru
 7. Instalacja elektryczna w kościele (odbiór prac 28.11.2013r.)
 8. Instalacja elektryczna w klasztorze (odbiór 21. 11. 2014 r.)
 9. Malowanie ścian kościoła – I etap (odbiór 15. 09. 2015 r.)

 10. Oczyszczenie i pogłębienie stawu

 11. Remont kaplicy przedpogrzebowej (odbiór 13.12.2018 r.)

 12. Remont podłogi chóru muzycznego (odbiór 26.11.2019 r.)

 13. Fotowoltaika oraz termomodernizacja budynków klasztornych wraz z ociepleniem i wymianą okien i drzwi (odbiór 27.01.2021 r.)

 14. Remont schodów wewnętrznych kościoła (odbiór 24.08.2021 r.)

 15. Remont elewacji klasztoru – etap I (odbiór 04.10.2021 r.)

Aktualnie prowadzone prace

 1. Remont ogrodzenia i bramy – etap I

Do wykonanie pozostaje

 1. Remont ogrodzenia i bramy – dalszy etap
 2. Remont elewacji klasztoru – dalszy etap
 3. Malowanie ścian kościoła – dalszy etap – wraz z odrestaurowaniem zabytkowego sklepienia z malowidłami
 4. Renowacja ołtarzy w kościele
 5. Renowacja balustrady chóru muzycznego w kościele

I OSTATNIA KATASTROFA – WYMIANA DACHU NA NOWYM BUDYNKU KLASZTORNYM !!!