Remont kaplicy przedpogrzebowej

W grudniu 2018 roku zakończono prace remontowe przy zabytkowej kaplicy przedpogrzebowej. Fundusze na ten cel w wysokości 46.200 zł otrzymałyśmy Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LII/654/18 z dnia 29 maja 2018 r. z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji.

Będzie w niej zorganizowana stała wystawa muzealna dotycząca historii klasztoru. Jest ona w trakcie przygotowań.