Profesja wieczysta s. Marii Józefiny od Jezusa Syna Maryi

W dniu 19 czerwca 2018 roku, w Uroczystość Świętego Ojca Romualda, Założyciela Zakonu Kamedulskiego, w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie złożyła śluby wieczyste s. Maria Józefina od Jezusa Syna Maryi – Anna Małgorzata Depowska. Liturgii Eucharystycznej, w ramach której składana była profesja, przewodniczył w klasztornym kościele J. E. Ksiądz Biskup Łukasz Buzun – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Towarzyszyli mu w koncelebrze: ks. prałat dr Andrzej Latoń – wikariusz generalny diecezji kaliskiej, ks. prałat Walenty Królak – proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, ks. proboszcz Franciszek Zygadliński, ks. Damian Skiba. Obecny był także ks. kanonik Adam Wawro pełniący w diecezji kaliskiej posługę egzorcysty, ks. mgr Rafał Kopis – ekonom diecezjalny oraz kapłani z parafii św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie – ks. proboszcz Piotr Wierusz, który przywitał gości w imieniu przeoryszy klasztoru i wikariusz – ks. Michał Tomaszewski.

Zdjęcia ze ślubów wieczystych s. Marii Józefiny

 

Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina s. Józefiny – jej siostra Dorota z mężem Krzysztofem; zaprzyjaźnione siostry zakonne – s. Nina ze zgromadzenia Sług Jezusa, siostry Nikodema, Agnieszka i Urszula – Nazaretanki; bracia z I i III wspólnoty Neokatechumenalnej w Warszawie przy parafii św. Augustyna; koleżanki ze szkół warszawskich; koleżanki i koledzy z Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę, w których s. Józefina uczestniczyła 18 razy, prosząc między innymi o pomoc w rozeznaniu powołania; przyjaciele.

Wszyscy goście, razem siostrami kamedułkami, dziękowali Bogu za łaski jakimi darzył Neoprofeskę podczas całej jej życiowej drogi prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem oraz razem z nią się radowali.