Nowe regulacje prawne

  • Zgodnie z rozporządzeniem Konstytucji Apostolskiej Vultum Dei Quaerere (Zakończenie i regulacje prawne Art. 9 § 1) oraz Instrukcji wykonawczej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Cor Orans (pkt 93) od dnia 16 stycznia 2020 r. Klasztor sui iuris Mniszek Kamedułek w Złoczewie, jest agregowany do Kongregacji Kamedulskiej Reguły Świętego Benedykta z Camaldoli. Naszym Ordynariuszem Zakonnym jest od tej pory Przeor Generalny tejże Kongregacji.
Storia dell'Eremo di Camaldoli nel Parco delle Foreste Casentinesi
EREM CAMALDOLI