Wybrane modlitwy

Litania do Pięciu Pierwszych Męczenników Polski Braci Międzyrzeckich

 • Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 • Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Maryjo, módl się za nami.
 • Święty Wojciechu,
 • Święty Benedykcie, wodzu Chrystusowej misji do ojców naszych,
 • Święty Benedykcie, z gorliwością bezgraniczną sprawie Bożej oddany,
 • Święty Benedykcie, pierwszy pustelniku kraju naszego,
 • Święty Janie, anielską gorliwością jaśniejący,
 • Święty Janie, uśmiech i dobroć rozdający,
 • Święty Janie, zaufaniem Bogu i pokojem bogaty,
 • Święty Izaaku, na drodze do kapłaństwa przewodniku młodzieży,
 • Święty Izaaku, hymnem radości witający śmierć męczeńską,
 • Święty Izaaku, pierwociny i świętych naszego narodu,
 • Święty Mateuszu, wierny w braterstwie aż do męczeństwa,
 • Święty Mateuszu, uciekający się po ratunek do Jezusa,
 • Święty Mateuszu, na progu świątyni życie oddający w ofierze,
 • Święty Krystynie, młodzieńcze z tutejszej wioski, naszej ziemi ozdobo,
 • Święty Krystynie, usługujący przy stole i przy ołtarzu,
 • Święty Krystynie, sługo w chwale niebieskiej z możnymi zrównany,
 • Święci Męczennicy, łaskami i cudami ongiś wsławieni, módlcie się za nami.
 • Święci Męczennicy, patronowie zielonogórsko-gorzowskiej diecezji,
 • Święci Męczennicy, naszej diecezji opiekunowie niebiescy,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

W: Niech Święci cieszą się w chwale

R: Niech się radują w miejscu odpocznienia

Módlmy się: Boże, któryś krwią świętych męczenników, Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna poświęcił zasiew wiary w Narodzie Polskim, wspieraj nas ich przykładem i modlitwą do wyznawania imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.