Wybrane modlitwy

Koronka o Męce Pańskiej

Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki

O mój najsłodszy Panie Jezu Chryste! Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię i stawszy się człowiekiem dla odkupienia mnie, podjąłeś tyle trudów i w końcu poniosłeś śmierć męczeńską na krzyżu, serce moje rozrzewnia się, przejęte nieograniczonym uczuciem miłości i wdzięczności ku Tobie i doznaje żalu największego i boleści nieskończonej, że Ciebie po tylekroć grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem. Kocham Cię, ach! kocham Cię mój Jezu z całego serca, z całej duszy mojej i pragnę przez całą wieczność kochać Cię najbardziej. Z miłości ku Tobie przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób obrazili i postanawiam odtąd wszystkich ludzi bez wyjątku kochać i wszystkim wszystko przebaczać. Żałuję, ach bardzo żałuję za wszystkie przewinienia moje i chciałbym przez całe życie moje żałować i pokutować. Mam w Twoim, o Boże mój i Panie, miłosierdziu nadzieję, że mnie zbawisz i w tym celu oświecisz mnie i wzbudzisz we mnie święte uczucia do pobożnego odmawiania tej koronki, która niech będzie wstępem i początkiem mojego szczerego nawrócenia się. O Jezu! Bądź mi miłościw! O Maryjo! Przyczyń się za mną. Amen.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Pan Jezus, idąc na śmierć, żegna się z Przenajświętszą Matką Bożą, błogosławi Jej i od Niej otrzymuje błogosławieństwo – Zdrowaś Maryjo,

 1. Na ostatniej wieczerzy umywa nogi Apostołom. – Ojcze nasz,
 2. Ustanawia Przenajświętszy Sakrament. – Ojcze nasz,
 3. Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz,
 4. Wydany przez Judasza przez pocałunek, pojmany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz,
 5. Opuszczony przez uczniów Swoich. – Ojcze nasz,
 6. Zaprowadzony do Annasza i policzkowany. – Ojcze nasz,
 7. Przed Kajfaszem przez fałszywych świadków oskarżony. – Ojcze nasz,
 8. Skazany na śmierć. – Ojcze nasz,
 9. Piotr po trzykroć się Go wypiera. – Ojcze nasz,
 10. Naigrywany, zelżony i znieważony przez noc całą. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ DRUGA

Przenajświętsza Matka, poinformowana o wszystkim, co się działo z Panem Jezusem, niewypowiedzianie bolejąc idzie na spotkanie Najukochańszego Syna Swego Boskiego. – Zdrowaś Maryjo,

 1. Oskarżony przed Piłatem jako zwodziciel ludu. – Ojcze nasz,
 2. Od Piłata uważany za poddanego, do Heroda odesłany. – Ojcze nasz,
 3. Od Heroda wyśmiany i przez wzgardę w białą szatę odziany, napowrót do Piłata odesłany. – Ojcze nasz,
 4. Porównany, a nawet mniej oceniony od zbójcy i łotra Barabasza. – Ojcze nasz,
 5. Obnażony i u słupa ubiczowany. – Ojcze nasz,
 6. Cierniem ukoronowany. – Ojcze nasz,
 7. Przez ludzi wołających: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Na śmierć skazany. – Ojcze nasz,
 8. Na naleganie Żydów przez Piłata na śmierć wydany – Ojcze nasz,
 9. Przyjmuje krzyż na ramiona Swoje. – Ojcze nasz,
 10. Krzyż dźwigając, pod ciężarem jego po trzykroć upada, od Cyrenejczyka pomoc przyjmuje. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ TRZECIA

Udręczony i omdlewający spotyka Matkę Przenajświętszą, w największym strapieniu pozostającą. – Zdrowaś Maryjo,

 1. Na Kalwarii żółcią pojony. – Ojcze nasz,
 2. Obnażony przez gwałtowne zdarcie szat przy odnowieniu ran, bolejący. – Ojcze nasz,
 3. Rozciągniony i przybity do krzyża. – Ojcze nasz,
 4. Podniesiony na krzyżu miedzy dwoma łotrami. – Ojcze nasz,
 5. Prosi Ojca przedwiecznego za krzyżujących Go. – Ojcze nasz,
 6. Żołnierze dzielą się szatami Jego i rzucają los o suknię Jego. – Ojcze nasz,
 7. Z rozkazu Piłata przybito na krzyżu napis: Jezus z Nazaretu, Król żydowski. – Ojcze nasz,
 8. Bluźnierstwami znieważony przez Żydów i złego łotra. – Ojcze nasz,
 9. Łotrowi nawróconemu obiecuje Niebo. – Ojcze nasz,
 10. Boleścią Przenajświętszej Matki Bożej bolejący – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ CZWARTA

Przenajświętszej Matce Bożej, boleścią przepełnionej, w osobie ucznia Swego Jana, powierza wszystkich wiernych.- Zdrowaś Maryjo,

 1. Wołającego Pragnę (zbawienia dusz ludzkich), żółcią napojono. – Ojcze nasz,
 2. Oddając Przenajświętszą duszę Swoją w Ręce Ojca, umiera wśród trzęsienia ziemi i zaćmienia słońca. – Ojcze nasz,
 3. Z przebitego Boku wypływa Krew i woda. – Ojcze nasz.

Włócznia, przebijająca Serce Pana Jezusa, przeszywa duszę Matki Przenajświętszej. – Zdrowaś Maryjo.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

Na cześć Świętych Apostołów: Wierzę w Boga…

ZAKOŃCZENIE

Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej

Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza. Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.