Wybrane modlitwy

Koronka Kamedulska

Koronka ta poświęcona jest na cześć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Składa się z 33 Ojcze nasz, na pamiątkę i dla uczczenia trzydziestu trzech lat życia Pana Jezusa na ziemi z dodaniem 5 Zdrowaś Maryjo do pięciu Ran Przenajświętszych. Koronka ta pospolicie nazywa się Kamedulską z powodu, że ułożona została w Kamaldoli, w klasztorze pustelniczym, kamedulskim przez świątobliwego zakonnika, Błogosławionego Michała z Florencji.

Jak się odmawia Koronkę?

W trzech pierwszych częściach mówi się po 10 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. W końcu każdej części dodaje się Chwała Ojcu itd. lub też Wieczny odpoczynek, gdy się mówi za dusze zmarłych. Każde Ojcze nasz można poświęcić szczegółowo (wedle tego, jak niżej) na uczczenie jednej tajemnicy z życia Pana Jezusa. Jednak zostawia się to każdemu dowoli. Dla dostąpienia odpustu wystarczy odmówić bezpośrednio same Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i tylko na początku wzbudzić intencję i ofiarować koronkę na uczczenie Przebłogosławionego życia Pana Jezusa na ziemi.

Koronkę tę można odmawiać w sposób dwojaki: pierwszy zawiera całe życie Pana Jezusa od Wcielenia do Wniebowstąpienia, w drugim zaś rozważa się tylko samą Mękę Pańską.

Przed rozpoczęciem należy postawić się w obecności Boga, uczynić akt żalu za grzechy i zrobić postanowienie i intencję, na jaką ma się odmawiać i zmówić podaną niżej modlitwę lub też według upodobania inną w tym samym duchu i celu.

Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki

O mój najsłodszy Panie Jezu Chryste! Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię i stawszy się człowiekiem dla odkupienia mnie, podjąłeś tyle trudów i w końcu poniosłeś śmierć męczeńską na krzyżu, serce moje rozrzewnia się, przejęte nieograniczonym uczuciem miłości i wdzięczności ku Tobie i doznaje żalu największego i boleści nieskończonej, że Ciebie po tylekroć grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem. Kocham Cię, ach! kocham Cię mój Jezu z całego serca, z całej duszy mojej i pragnę przez całą wieczność kochać Cię najbardziej. Z miłości ku Tobie przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób obrazili i postanawiam odtąd wszystkich ludzi bez wyjątku kochać i wszystkim wszystko przebaczać. Żałuję, ach bardzo żałuję za wszystkie przewinienia moje i chciałbym przez całe życie moje żałować i pokutować. Mam w Twoim, o Boże mój i Panie, miłosierdziu nadzieję, że mnie zbawisz i w tym celu oświecisz mnie i wzbudzisz we mnie święte uczucia do pobożnego odmawiania tej koronki, która niech będzie wstępem i początkiem mojego szczerego nawrócenia się. O Jezu! Bądź mi miłościw! O Maryjo! Przyczyń się za mną. Amen.

KORONKA KU CZCI PANA JEZUSA

CZĘŚĆ PIERWSZA
Życie ukryte Pana Jezusa przez 30 lat

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie Wcielenie Słowa Bożego w Jej Przebłogosławionym i najczystszym łonie – Zdrowaś Maryjo,

 1. Syn Boży, stawszy się człowiekiem, rodzi się z Przenajświętszej Maryi Panny w stajence Betlejemskiej. – Ojcze nasz,
 2. Aniołowie radują się i wyśpiewują: Chwała Bogu na wysokości. – Ojcze nasz,
 3. Pastuszkowie, otrzymawszy od Aniołów objawienie, składają cześć Panu Jezusowi. – Ojcze nasz,
 4. Ósmego dna jest obrzezany i Jezusem nazwany. – Ojcze nasz,
 5. Królowie oddają pokłon Panu Jezusowi i składają dary: złoto, kadzidło i mirrę. – Ojcze nasz,
 6. Pan Jezus ofiarowany w świątyni i proroczym duchem przez Symeona Zbawicielem świata ogłoszony. – Ojcze nasz,
 7. Uchodząc od prześladowania Heroda do Egiptu zaniesiony. – Ojcze nasz,
 8. Herod, nie znalazłszy Pana Jezusa, niewiniątka morduje. – Ojcze nasz,
 9. Pan Jezus przez Najświętszą Matkę Bożą i św. Józefa do Nazaretu, ojczyzny Swojej odprowadzony. – Ojcze nasz,
 10. Pan Jezus dwunastoletni naucza w kościele. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu itd. lub Wieczny odpoczynek itd.

CZĘŚĆ DRUGA
Życie czynne Pana Jezusa przez trzy lata

Pan Jezus posłuszny jest Przenajświętszej Matce Bożej i św. Józefowi – Zdrowaś Maryjo.

 1. Przyjmuje w Jordanie Chrzest od św. Jana. – Ojcze nasz ,
 2. Przez czterdzieści dni pości na pustyni i zwycięża diabła. – Ojcze nasz ,
 3. Dokonywa i ogłasza Swoje święte prawo życia wiecznego. – Ojcze nasz ,
 4. Powołuje uczniów, którzy wszystko opuszczają i idą za Panem Jezusem – Ojcze nasz ,
 5. Pierwszy cud czyni, przemieniając wodę w wino. – Ojcze nasz,
 6. Uzdrawia chorych, uwalnia od niemocy kalekich, przywraca słuch głuchym, wzrok ociemniałym i wskrzesza umarłych. – Ojcze nasz,
 7. Nawraca grzeszników i grzechy odpuszcza. – Ojcze nasz,
 8. Prześladowany przez Żydów, nie karze ich, lecz dobrocią nawraca. – Ojcze nasz,
 9. Na górze Tabor przemienia się w obecności św. Piotra, Jakuba i Jana. – Ojcze nasz,
 10. Z triumfem wchodzi do Jeruzalem na osiołku i kupczących z kościoła wygania. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

CZĘŚĆ TRZECIA
Na uczczenie Męki Pańskiej

Pan Jezus, idąc na śmierć, żegna się z Matką Przenajświętszą, błogosławi Ją i otrzymuje od niej błogosławieństwo. – Zdrowaś Maryjo.

 1. Odprawia ostatnia wieczerzę i umywa Apostołom nogi – Ojcze nasz ,
 2. Ustanawia Najświętszy Sakrament. – Ojcze nasz ,
 3. Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz ,
 4. Wydany przez Judasza pocałunkiem, porwany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz ,
 5. Fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważony. – Ojcze nasz ,
 6. Litościwie spogląda na św. Piotra i nawraca go. – Ojcze nasz ,
 7. Biczowany z największym okrucieństwem. – Ojcze nasz ,
 8. Cierniową koroną ukoronowany, pokazany ludowi, który woła: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. – Ojcze nasz,
 9. Skazany na śmierć, dźwigając krzyż, idzie na Kalwarię. – Ojcze nasz ,
 10. Ukrzyżowany, umiera, włócznią przebity, złożony do grobu – Ojcze nasz ,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ CZWARTA
Na uczczenie uwielbienia Pańskiego od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia

Pan Jezus dnia trzeciego zmartwychwstając, ukazuje się Przenajświętszej Matce Bożej. – Zdrowaś Maryjo.

 1. Objawia się trzem Mariom i poleca powiadomić o tym Apostołów. – Ojcze nasz,
 2. Objawia się uczniom, pokazuje im Swoje Rany i Tomasza, apostoła nawraca. – Ojcze nasz ,
 3. Wstępuje do Nieba, błogosławiąc Przenajświętszą Matkę Bożą i uczniów Swoich. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek Prosząc Przenajświętszą Matkę Bożą o wyjednanie nam błogosławieństwa teraz i w godzinę śmierci. – Zdrowaś Maryjo . Na cześć Św. Apostołów – prosząc ich o wstawiennictwo za nami – Wierzę w Boga …

ZAKOŃCZENIE
Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej

Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza. Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.

Modlitwa