Miłość ponad Prawem – Święta Scholastyka

10 lutego – święto Mniszek.

Jest lutowy wieczór, 547 roku, kiedy św. Benedykt z Nursji wstaje, aby zakończyć swoje doroczne spotkanie ze swoją siostrą, św. Scholastyką, w małym domu pod Monte Cassino, w połowie drogi między klasztorami obu Wspólnot. Ale św. Scholastyka, czując zapewne, zbliżającą się śmierć, pragnie, aby jej duchowa rozmowa z bratem została przedłużona. Usilnie prosi Boga o interwencję. Nagła burza spełni jej pragnienie, które, jak zauważa Grzegorz Wielki w swoich „Dialogach”, zrodziło się z głębokiej miłości. Miłość do Ewangelii i przykładu brata.
Scholastyka, urodzona w Nursii w 480 r., szła razem z Benedyktem w tą samą drogą życia monastycznego. A jej życie zawiera wkład świata kobiet w narodziny zachodniego monastycyzmu. Zmarła trzy dni po ostatniej rozmowie z bratem. Niewiele wiemy o świętej siostrze Ojca zachodzniego monastycyzmu. Osoba św. Scholastyki znana jest nam z „Dialogów” św. Grzegorza Wielkiego. Jest Przykładem mądrej Dziewicy, która stawiała miłosierdzie i czystą kontemplację ponad ludzkie prawa i zasady instytucji, czemu dała wyraz w ostatniej rozmowie z bratem.
Jest Patronką dobrych rozmów.
O ducha Modlitwy
Boże mój, jakże daleki jestem od działania według tego, co wiem tak dobrze!
Wyznaję, serce moje goni za cieniami.
Cokolwiek bądź obdarzam większą miłością niż wspólnotę z Tobą.
Zawsze skłonny jestem do tego, żeby oderwać się od Ciebie.
Często trudne jest dla mnie nawet odmawianie modlitw.
Prawie nie ma takiej rozrywki,
której bym nie przełożył nad skupienie się dla rozmyślania o Tobie.
Udziel mi łaski, Ojcze mój, abym był do głębi zawstydzony tą moją opieszałością!
Podźwignij mnie z lenistwa i chłodu i spraw, żebym kochał Ciebie całym sercem.
Naucz mnie kochać medytację, czytanie pobożne i modlitwę.
Naucz mnie kochać to, co musi pochłonąć mój umysł na całą wieczność. Amen.
bł. kard. John Henry Newman

https://youtu.be/gKPctrY1jj4
Monaster św. Scholastyki w Subiaco ( Italia ).