Ks. prałat dr Marek Szymula – wykład z teologii duchowości

27-28 WRZEŚNIA

W tych dniach przebywał u nas ks. Marek Szymula, doktor teologii duchowości. Kapłan Archidiecezji
Warszawskiej wygłosił nam dwie konferencje dotyczące życia duchowego, czyli życia Ducha Świętego
w nas. Tematem jednej z nich było „triplex bonum”, czyli „potrójne dobro” (klasztor, pustelnia,
ewangelizacja pogan), które jest charakterystycznym elementem duchowości kamedulskiej. Cieszymy się niezmiernie, iż ks. prałat będący także oblatem oo. Kamedułów z Rocca di Garda dołączył do gremium naszych wykładowców i spowiedników.