Aktualności

Niedziela Dobrego Pasterza

Dziś szczególną modlitwą otaczamy wszystkich Pasterzy dusz naszych. Przy tym po raz pierwszy w historii czcimy Naszą Opatkę, Matkę Konstancję,...

Aktualności

REPETITIO EST MATER STUDIORUM 24-26 MARCA Modlitwa jest całym naszym życiem. I to nie tylko oficjalna modlitwa Kościoła, którą...

Aktualności

Formacja

Dziś gościłyśmy s. Elwirę Balcer (czyli s. Esterę z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi), doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, która przeprowadziła...

Aktualności

2 LUTEGO

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej Od 1997 r. 2 lutego Kościół Powszechny obchodzi również ustanowiony przez...

Ogłoszenia

Informacja o zmianie adresu mailowego

Informujemy, że nasz dotychczasowy mail: kamed@ulisses.pl jest nieaktualny. Korespondencję prosimy kierować na nowy adres: kamedulki.zloczew@gmail.com

Remonty i dotacje

Aktualnie prowadzone prace

Renowacja Kościoła i Klasztoru Mniszek Kamedułek ze Złoczewa Mur klasztorny Ważnym zadaniem jest remont zabytkowego fragmentu muru oddzielającego klasztor i kościół...

Remonty i dotacje

Remont kościoła i klasztoru

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Przyjaciół Klasztoru oraz ofiarności wielkiej rzeszy Ludzi dobrej woli i hojnego serca ze Złoczewa, całej Polski i zagranicy, w ciągu...

Remonty i dotacje

Remont elewacji

Etap I Program Ochrona Zabytków Zadanie pn. Złoczew, zespół klasztorny (1603-1607): prace konserwatorskie przy elewacji Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa...

Aktualności

17 lipca 2021r.

  Dziś w naszej Wspólnocie odbyła się uroczystość obłóczyn postulantki Justyny Szelągiewicz.   Matka Opatka we wprowadzeniu przypomniała, iż obleczenie w kamedulski...